Návrh a výpočet zkušebního stavu

Title Alternative:Design and calculation of the test stand for measurement of vibration and noise in the car gearbox
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The content of this diploma thesis is to design and calculate the test stand for measurement of vibration and noise in the car gearbox which will serve for the realization in the department laboratory. This test stand must simulate the conditions of operation of the gearbox and enable the accurate measurement of given values. The test stand frame split makes it possible to extant arrangements for carrying out other tests. At the same time, it complies with the requirements on stiffness, so that the test stand enables the best course of measurement. The test stand is designed with small production costs.
Obsahem diplomové práce je návrh a výpočet zkušebního stavu pro měření vibrací a hluku automobilových převodovek, který poslouží pro realizaci v laboratořích katedry. Tento stav musí věrně simulovat podmínky provozu dané převodovky a musí umožnit přesné měření daných veličin. Dělený rám zkušebního stavu umožňuje rozšíření zařízení pro provádění jiných zkoušek. Současně plní požadavky na tuhost, aby zkušební stav umožnil co nejlepší průběh měření. Stav je konstruován s malými výrobními náklady.
Description
katedra: KVM; přílohy: 66 výkresová dokumentace, 1 CD ROM; rozsah: 67 s., 19 s. příloh
Subject(s)
test stand, gearbox, vibration, zkušební stav, převodovka, vibrace
Citation
ISSN
ISBN
Collections