Výsuvný integrovaný nosič kol v nárazníku osobního automobilu

Title Alternative:An extractable bicycle carrier integrated in a car bumper
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis is aimed at a design of an extractable bicycle carrier integrated in a car bumper. It is intended for transporting bicycles or other load by means of a transporting box. The theoretical part of the theses deals with the existing production of integrated bicycle carriers together with a selection of several rear-mounted carriers. Then a part aimed at proposals of designs of the above integrated bicycle carrier with a summary of its features follows. The practical part of the thesis then deals with one of the proposed designs including a 3D model and strength calculation of selected parts of the carrier. The thesis is accompanied by drawing documentation of selected parts of the extractable carrier.
Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukci výsuvného integrovaného nosiče kol v nárazníku osobního automobilu. Ten je určen k přepravě jízdních kol, případně jiného nákladu za pomoci přepravního boxu. Teoretická část diplomové práce se zabývá stávající výrobou integrovaných nosičů spolu s výběrem několika montovaných nosičů na zádi vozu. Následuje část zaměřená na návrhy konstrukcí zmíněného integrovaného nosiče kol s výčtem jejich vlastností. Praktická část práce se pak zabývá jedním z uvedených konstrukčních návrhů, u kterého je vyhotoven 3D model a zároveň jsou provedeny kontrolní pevnostní výpočty vybraných částí nosiče. V závěru diplomové práce je vyhotovena výkresová dokumentace vybraných částí výsuvného nosiče.
Description
katedra: KVM; přílohy: 1 CD ROM, 6 výkresů; rozsah: 51 s., 9 s. obr. příloh.
Subject(s)
extractable, integrated, carrier, bumper, car, bicycle, výsuvný, integrovaný, nosič, nárazník, automobil, kolo
Citation
ISSN
ISBN
Collections