Problém obchodního cestujícího a jeho aplikace v GIS

Title Alternative:TRAVELING SALESMAN PROBLEM AND ITS APPLICATION IN GIS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of the diploma work is implementation of algorithms for solving the traveling salesman problem in C programming language. These algorithms will be used in the application, which enables the customer to choose crossroads from the list and their depiction in the Czech Republic highway net and according to chosen method of calculation he ascertains the shortest Hamilton circle. Application is written in language C#.
Cílem této diplomové práce je implementace algoritmů pro řešení problému obchodního cestujícího v jazyce C. Tyto algoritmy budou použity v aplikaci, která umožní uživateli výběr křižovatek ze seznamu, jejich zobrazení na silniční síti České republiky a dle zvoleného způsobu výpočtu zjistí nejkratší Hamiltonovskou kružnici. Aplikace je psána v jazyce C#.
Description
katedra: KKY; přílohy: disk CD: příloha1 - zdrojové texty v jazyce C, příloha2 - zdrojové texty v jazyce C#, příloha3 - GIS aplikace; rozsah: 51 s.
Subject(s)
traveling salesman problem, geographic information system, problém obchodního cestujícího, geografický informační systém
Citation
ISSN
ISBN
Collections