Vliv teploty na stabilitu mezní vrstvy

Title Alternative:The influence of temperature on the stability boundary layer
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The phenomenon of vortex shedding from a bluff body is an interesting scientific and engineering problem. Acquisition of reliable experimental data is considered an indispensable step toward a deeper physical understanding of the topic. The working fluid properties such as viscosity, density and thermal conductivity are fundamentally important for thermal effects. Generally true that, cylinder heating decreases the vortex shedding frequency in air, thus stabilizing the wake flow (only to air). The main aim of this graduation thesis is a suggestion of suitable geometry of apparatus which examine an influence of temperature on stability of boundary layer with subsequent accomplishment of the experiment.
Úkazy vznikající za obtékaným tělesem jsou zajímavým vědeckým a inženýrským problémem. Získání duvěryhodných experimentálních dat je považováno za nepostradatelný krok k hlubšímu fyzikálnímu porozumění problematiky obtékání těles. Vlastnosti proudící kapaliny, jako je viskozita, hustota popř. tepelná vodivost, jsou základní vlastnosti pro tzv. termické úkazy. Obecne, pro plyny platí, že vytápěním obtékaného telesa se stabilizuje vybuzený proud, resp. snižujeme frekvenci odtrhávání mezní vrstvy. Proto cílem této práce je návrh vhodné geometrie zarízení pro vyšetrení vlivu teploty na stabilitu mezní vrstvy s následným provedením experimentu.
Description
katedra: KEZ; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 82 s., 4 s. příloh
Subject(s)
boundary layer, wake, kármán vortex street, strouhal number, mezní vrstva, úplav, kármánova vírová řada, strouhalovo číslo
Citation
ISSN
ISBN
Collections