Testovací zařízení pro systém aktivní opěrky hlavy

Title Alternative:Testing device for active headrest system
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou ověřování správné funkce systému aktivní opěrky hlavy předních sedadel osobních automobilů včetně nástinu způsobů technického řešení vlastního testovacího zařízení pro konkrétní řadu sedadel a montážní linku. Pro tento jednoúčelový stroj je vygenerováno několik kompletních konstrukčních návrhů včetně volby pohonů, snímačů, jiných nakupovaných prvků a pneumatické schéma. Velká pozornost byla věnována konstrukci základního rámu zařízení, který je u každé z variant stroje podroben analýze napětí a deformací s využitím počítačové podpory. Přiložená výkresová dokumentace se vztahuje k cílovému řešení, které se při mnohokriteriálním výběru prokázalo jako nejlepší.
The work deals with car front seat active headrest system functionality diagnostics. The main part of work consists of engineering construction design of solitary testing device with specific seat series and flow line considered. For the designed single-purpose device there are several entire engineering designs generated, including selection of drivings, sensors and remainder bought components and also pneumatic connection diagram. A lot of attention has been paid to supporting structure design, which has been put to the proof of stress-displacement analysis using PC-solver. Appended drawing documentation is related to the final solution, the one which has been proved by multi-criterial selecting as the best.
Description
katedra: KTS; přílohy: 9 výkresů, 1 CD; rozsah: 76 s. , 34 s. obr. příloh
Subject(s)
tester, aktivní opěrka hlavy, odměřování polohy opěrky, bezpečnostní prvky automobilu, návrh testovacího zařízení, analýza deformace rámu, tester, active headrest, headrest position admeasurement, car safety components, design of a testing device, supporting structure stress-displacement analysis
Citation
ISSN
ISBN
Collections