Projekt metrologického řádu pro laboratoř pístových spalovacích motorů

Title Alternative:Proposion of metrological system for laboratory of piston combustion engine
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce si klade za cíl použitelnost metrologického řádu pro akreditovanou laboratoř KVM, zpracování technické dokumentace potřebné pro kalibraci a ověřování měřidel a etalonů. Skládá se z části teoretické, v níž jsou zahrnuty zákony, vyhlášky a normy zajišťující metrologii v ČR a praktické, ve které se popisuje zajištění metrologie v laboratoři pístových spalovacích motorů. V této části se projekt zaměřuje na analyzátory výfukových plynů, jejich kalibraci a měření.
The primary obejct of this work is the aplication of metrological systém for laboratoty of vehicles engines, elaborating of technical documentation, that is neccesary for calibration and chcking measurements and etalons. This work consist of theoreti part, that contains statutes, norms and public noticek ensuring metrology in Czech republic and practical part, that are description of ensuring metrology in the laboratory of piston combustion engines. The project is rangem for the analyzers of emisions, thein calibration and measuring.
Description
katedra: KSD; přílohy: 1 CD; rozsah: 62 s
Subject(s)
metrologie, metrologický řád, český metrologický institut, kalibrace, měření, emise, analyzátor
Citation
ISSN
ISBN
Collections