Biodegradovatelné kompozitní systémy s vyztužujícími přírodními vlákny - vliv typu vlákna a plnění na vybrané mechanické parametry

Title Alternative:Biodegradable composite systems with reinforcing natural fibres - influence of type of fibre and fulfilment to selected mechanical parameters
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The work deals with possibilities to replace synthetic fibres by natural fibres in polymer matrices. The goal of this work is to explore the influence of natural fibres type (flax, hemp, bamboo, cellulose fibres from recycled paper) and quantity of fulfilment (3 %, 6 %, 9 %, 30 %) to fundamental mechanical parameters (tensile strenght, Young`s modulus, elongation to fracture).
Práce se zabývá studiem možností náhrady syntetických vláken v polymerních matricích vlákny přírodními. Cílem práce je posoudit vliv typu přírodního vlákna (len, konopí, bambus a celulózová vlákna z recyklovaného papíru) a velikost plnění (3 %,6 %,9 %,30 %) na základní mechanické parametry (mez pevnosti, modul pružnosti, deformaci vzorků).
Description
katedra: KMT; přílohy: 1 CD; rozsah: 46 s., 33 s. obr. příloh
Subject(s)
natural plant fibres (flax, hemp, bamboo, cellulose fibres from recycled paper), polyvinylalcohol, tensile test, electron microscopy, přírodní rostlinná vlákna, vlákna-lnu, konopí, bambusu, celulózy, polyvinylalkohol, mechanická zkouška tahem, elektronová mikroskopie
Citation
ISSN
ISBN
Collections