Možnosti zpracování analogového a digitálního signálu s využitím PC a multifunkční PCI měřící karty

Title Alternative:Possibilities of analog and digital signal processing with utilization of PC and multifunction PCI measuring card
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The target of this work is to demonstrate a possibility of use the C++ programming language, dynamically linked libraries and relevant header files distributed by producer of measuring card, to create a multiplatform oriented application enabling communication with measuring card and data distribution by means of computer network.
Práce si klade za cíl demonstrovat možnost použití programovacího jazyka C++, dynamicky linkovaných knihoven a příslušných hlavičkových souborů dodávaných výrobcem měřící karty, k vytvoření multiplatformně orientované aplikace umožňující komunikaci s měřící kartou a distribuci dat prostřednictvím počítačové sítě.
Description
katedra: KKY; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 50 s., 19 s., 4 s. obr. příloh
Subject(s)
program, programme, c++, dynamic, linked, library, header, file, measuring, card, multiplatform, application, pc, pci, communication, distribution, data, computer, network, program, jazyk, c++, dynamicky, linkovaná, knihovna, hlavičkový, soubor, měřící, karta, multiplatformní, aplikace, pc, pci, komunikace, distribuce, dat, data, počítač, síť
Citation
ISSN
ISBN
Collections