Rekonstrukce bývalého statku na kulturní a společenské centrum obce Velké Přílepy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Chuchlík Jakub, MgA.
dc.contributor.advisor Hendrych Jan, doc. Ing. arch. akad. arch
dc.contributor.author Pečlová, Adéla
dc.contributor.other Skolitel : 54739 Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 57743 Zajíček Jaroslav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 66397 Dvořáková Jana, Ing.
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-05-02
dc.date.available 2018-05-02
dc.date.submitted 2017-10-02
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23142
dc.description.abstract Návrh rekonstrukce bývalého statku na kulturní a společenské cenrum obce Velké Přílepy. Práce zkoumá možnosti zachování stávajícího stavu, jeho rekonstrukci a vložení novotvarů. Vychází z reálného zadání rodiny, která chce místu najít nové využití.Programová nápln je tvořena především kulturním a uměleckým zázemím pro místní komunitu obce a zázemím pro začínající květinový ateliér a truhlářskou dílnu.Součástí návrhu je úprava ploch dvora na pobytové a užitkové. cs
dc.description.abstract Proposal to reconstruct the former farmhouse at the cultural and social center of Velké Přílepy village. The thesis examines the possibilities of maintaining the current state, its reconstruction and insertion of neoplasms. It is based on a real family assignment that wants to find a new location.The program content consists mainly of cultural and artistic background for the local community and the background for the beginning of the flower studio and the carpentry workshop.Part of the proposal is to adapt the courtyard to residential and utility. en
dc.format 65 s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Plany, Mapy 2x -ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon D - Průvodní zpráva a technická zpráva s bilancí ploch a dosažených parametrů
dc.relation.isbasedon E - 2x sada zmenšených výkresů ve formátu A3 - 1x pro oponenta a 1x pro archivaci v pevné vazbě včetně originálu zadání práce a prohlášení o autorském právu, 2x elektronická podoba všech částí diplomové práce na CD-ROM ve formátu pdf v tvrdém obalu s přesným označením
dc.relation.isbasedon F - V systému STAG (Moje studium-Kvalifikační práce-Doplnit údaje o práci) je nutno vložit veškerá data o práci a soubor obsahující kompletní výkresovou i textovou dokumentaci, průvodní zprávu, technickou zprávu a doplnit související textová pole
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Rekonstrukce cs
dc.subject statek cs
dc.subject dvůr cs
dc.subject komunita cs
dc.subject kulturní a společenské centrum cs
dc.subject zachování cs
dc.subject stávající cs
dc.subject rodina cs
dc.subject využití cs
dc.subject kultura cs
dc.subject umění cs
dc.subject zázemí cs
dc.subject dílna cs
dc.subject ateliér cs
dc.subject Reconstruction en
dc.subject farm en
dc.subject courtyard en
dc.subject community en
dc.subject cultural and social center en
dc.subject preservation en
dc.subject existing en
dc.subject family en
dc.subject use en
dc.subject culture en
dc.subject art en
dc.subject background en
dc.subject workshop en
dc.title Rekonstrukce bývalého statku na kulturní a společenské centrum obce Velké Přílepy cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 19.3.2018 7:47
dc.degree.level Ing. arch.
dc.date.defense 2018-02-07
dc.date.committed 2018-01-15
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KAR
local.identifier.stag 37623
local.degree.programme Architektura a urbanismus
local.degree.discipline AR
local.faculty.abbreviation FA
local.degree.programmeabbreviation N3501
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 565797
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:18:11 cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account