Disertační práce

DSpace Repository

Disertační práce

Recent Submissions

 • Žižka, Tomáš
  Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku cílené distribuce informací v průběhu mimořádných a krizových situací, při nichž mohou být ohroženy lidské životy, infrastruktura, ekonomika apod. Právě v těchto ...
 • Langer, Tomáš
  Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku inovací v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich dopadů na ekonomický rozvoj společnosti. Inovace lze vnímat jako proces vytváření produktu nebo ...
 • Vávrová, Jitka
  Disertační práce se zabývá marketingovou komunikací v odvětví ubytovacích služeb, která je realizována novými online programovými ICT nástroji. Na základě dvoufázového zevrubného výzkumu, jenž byl proveden na území České ...
 • Vávrová, Jitka
  Disertační práce se zabývá marketingovou komunikací v odvětví ubytovacích služeb, která je realizována novými online programovými ICT nástroji. Na základě dvoufázového zevrubného výzkumu, jenž byl proveden na území České ...
 • Pur, David
  Disertační práce se zabývá dvěma na sebe navazujícími oblastmi. Jedná se o oceňování aktiv a pasiv neboli oceňování v účetnictví a vliv této problematiky na stanovení hodnoty podniku. Cílem disertační práce je navržení ...
 • Petříček, Martin
  Doktorská disertační práce se zaměřuje na problematiku rozhodovacích procesů v podniku ve vztahu k vývoji ekonomiky. Hlavním cíle práce je navrhnout model, který zpřesní rozhodovací procesy. Dílčí cíle práce spočívají v ...
 • Jabbar, Abdul
  V posledních letech je zájem soustřeďován na kompozity z přírodních polymerních vláken díky jejich ekonomickým benefitům, vlivu na životní prostředí a nízké spotřebě energie při jejich výrobě. Materiáloví inženýři se ...
 • Kale, Bandu Madhukar
  Bavlna je díky svým jedinečným vlastnostem jako je hydrofilita, biodegradabilita, trvanlivost, dobrá barvitelnost a relativně nízká cena významným textilním materiálem. Dnes však lidé očekávají od bavlněné tkaniny i další ...
 • Moustafa Eldeeb, Moaaz Ahmed Samy
  V současné době tryskové dopřádání dosáhlo po půlstoletí svého vývoje průmyslového uznání a zaujalo své místo na trhu. Cílem této práce je přispět k poznání procesu tvorby příze, zmapovat vliv vybraných technologických ...
 • Khan, Nayab
  Měření barevnosti bavlněných vláken je velmi zajímavou vlastností těchto vláken a hraje důležitou roli v klasifikování bavlny. Obecně užívané parametry barevnosti bavlněných vláken jsou Rd (odrazivost) a +b (žlutost). Tyto ...
 • Arumugam, Veerakumar
  Cílem této práce bylo prověřit multifunkční vlastnosti osnov a útků 3D distančních pletených textilií, které by mohly být použity jako náhrada existujících vycpávkových materiálů v matracích, polštářích, vložkách do bot, ...
 • Jamshaid, Hafsa
  Tato disertační práce poskytuje podrobnější informace o vlastnostech čedičových vláken vedle běžně používaných vláken, a to pro návrh a vývoj hybridních tkaných textilií určených pro výrobu kompozitních materiálů, zejména ...
 • Wang, Yan
  Polyamidy byly syntetizovány poprvé v roce 1935 a od té doby jejich počet i výroba prudce roste. Vlákna z polyamidu 6 jsou v důsledku svých vynikajících vlastností jedním z široce používaných syntetických vláken v textilní ...
 • Rwawiire, Samson
  Kompozity vyztužené přírodními vlákny dnes přitahují pozornost díky mnoha svým výhodám - jsou biologicky odbouratelné a mechanicky odolné. Potřeba zmírnit klimatické změny způsobené emisemi skleníkových plynů vede k vývoji ...
 • Huang, Juan
  Integrace polymerních optických vláken (POF) do textilií je přínosem z hlediska designu na jedné straně, ale na druhé straně umožňuje také zviditelnění obrysů osob, zvířat, předmětů, vymezení překážek (schody, kraje koberců) ...
 • Sasithorn, Nongnut
  Tato dizertační práce se zabývá výrobou nanovlákenných vrstev z fibroinu z přírodního hedvábí (silk fibroin, dále jen SF), a směsí SF s polykaprolaktonem (PCL) připravené metodou bezjehlového elektrostatického zvlákňování ...
 • Büyük Mazari, Funda
  Tento výzkum se zaměřuje na hodnocení termo-fyziologických vlastností potahů autosedaček. Potahy autosedaček jsou tvořeny z několika vrstev textilních materiálů a z polyuretanové pěny jako čalounického materiálu. Koncepce ...
 • Štibrányiová, Lenka
  V souvislosti se vstupem ČR do EU doznaly prakticky všechny ekonomické a právní oblasti významných změn. Jelikož principy uplatňované v rámci EU se dotýkají i oblasti pojišťovnictví, lze identifikovat změny v souvislosti ...
 • Vysloužilová, Lucie
  V posledních letech vzrůstá zájem o nanovlákna v biomedicínských aplikacích. Koaxiální nanovlákna, připomínající svou strukturou extracelulární matrici a umožňující zapouzdření aktivních látek do své jádrové části, mají ...
 • Veselá, Daniela
  Disertační práce je zaměřena na problematiku měření prodyšnosti plošných textilií. Cílem této práce je vývoj nového přístroje na měření prodyšnosti, který poskytuje možnost sledovat a popsat souvislosti mezi prodyšností a ...

View more