Disertační práce

DSpace Repository

Disertační práce

Recent Submissions

 • Javaid, Muhammad Usman
  Tato práce je zaměřena konstrukci a hodnocení vlastností vrstvených textilních struktur s zvýšenou odolností proti pronikání nožů. Každá vrstva je tkaná textilie vyrobená z para-aramidového vlákna Twaron? se stejnou dostavou ...
 • Jariyapunya, Nareerut
  Elastické plošné textilie se ve velké míře využívají pro výrobu oděvů přiléhavé siluety. V některých případech se jedná o kompresní oděvy (dále jen KO). Jejich charakteristickou zvláštností je tlak, kterým působí na tu ...
 • Voleská, Karolína
  Disertační práce se zabývá zmapováním vlastností karboxymethylcelulózy s cílem navrhnout úpravu karboxymethylcelulózy pro její následnou aplikaci v medicínském odvětví přesněji při hojení ran.Část disertační práce se věnuje ...
 • Lukášek, Jan
  Tato práce si klade za cíl připravit pokročilý materiál pro tkáňové inženýrství a především hlouběji pochopit vliv povrchové úpravy na interakci substrátu s biologickou hmotou. Tento materiál dále poslouží jako platforma ...
 • Voleský, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na volbu různých typů tenkých vrstev s využitím v oblasti medicínských implantátů a na volbu jejich depozice na zvoleném substrátu při použití odlišných metod depozice. Teoretická část se zabývá ...
 • Oeljeklaus, Michael
  This thesis resolves the current issue of running diagnostics on low-speed bearings and has resulted from urgent industry requirements.The central concept of the design solution is the introduction of a reference element ...
 • Škoda, Jan
  Cílem práce bylo analyzovat navržené řešení zlepšení vibroizolace kývání okolo podélné a příčné osy ležícího pacienta v průběhu transportu sanitním vozem pomocí dvojosého gyroskopického stabilizátoru. Je předložen přehled ...
 • Nguyen Van, Ha
  Cam design is constantly evolving. In recent years, with the rapid developmentand popularization of mechanical products in modern society, it has been such animportant question on designing and producing mechanisms precisely. ...
 • Novák, Pavel
  Tato disertační práce pojednává o řízení napěťových měničů. Jedná seo klouzavý režim řízení pro zvyšující a invertující měnič. Řízení výstupního napětí je vykonáváno nepřímo, přes vstupní proud, kvůli vlastnostem neminimální ...
 • Kulhavý, Petr
  Nosným tématem disertační práce je studium a popis možností aplikace kompozitních materiálů navíjených z dlouhých předimpregnovaných vláken do rámových konstrukcí otevřených, ale i uzavřených tvarů. Daná práce by měla ...
 • Zuzánek, Lukáš
  Disertační práce se zabývá využitím martenzitických ultra-vysokopevnostních ocelí pro stavbu karoserie automobilu. Hlavní důvod použití těchto materiálů spočívá ve snížení hmotnosti karoserie vozu, a tím i snížení emisí ...
 • Matúšek, Ondřej
  Disertační práce se zabývá přípravou metodiky pro získání dat k vytvoření virtuálního 3D modelu objektů (3D obrazů) s lesklým a obtížně detekovatelným povrchem. V aplikační části se práce zabývá uplatněním vybraných metod ...
 • Srb, Pavel
  Snižování škodlivých emisí a energetické náročnosti provozu jsou v současnosti jedny z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících aktuální trendy vývoje částí pro automobilový průmysl, zejména díky legislativním regulacím o ...
 • Starý, Petr
  Disertační práce navazuje na mojí diplomovou práci Stanice na zkoušení palivových systému Common Rail. Samotná práce se zabývá analýzou vstřikovacího systému BOSCH se zaměřením na sledování parametrů vysokotlakého vstřikovače ...
 • Čejka, Jan
  Při zkoumání rozsáhlých robotických soustav pro potřeby firmy ŠKODA AUTO a.s. bylvytvořen software, který je zaměřen na kontrolu robotů a robotových standardů používanýchv koncernu Volkswagen AG. Součástí je i matematická ...
 • Knobloch, Roman
  Disertační práce se zabývá problematikou optimalizace ohřevu kovových skořepinových forem pomocí soustavy infrazářičů. Práce se soustředí na diferenciální evoluční algoritmy, které využívá pro tuto optimalizaci. Na konkrétním ...
 • Zemtsov, Nikita
  Charakteristickým rysem moderní energetiky je narůstající podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. To přináší řadu výhod z pohledu kvality životního prostředí. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů má však výrazně ...
 • Nečásek, Jakub
  Disertační práce se věnuje tlumení vibrací a hluku semi-aktivní metodou založenou na aktivním řízení tuhosti aktuátoru pomocí elektronického bočníku, umístěného v tlumeném systému. Tato metoda je zde stručně popsána i se ...
 • Exner, Pavel
  Tato doktorská práce je zaměřena na řešení problému proudění podzemní vody v porézním prostředí, které je ovlivněno přítomností vrtů či studní. Model proudění je sestaven na základě konceptu redukce dimenzí, který je hojně ...
 • Hančil, Daniel
  Analýza délkových textilních struktur za účelem ověření jejichvlastností a funkčnosti a následný výzkum umožňující vývoj novýchtextilií je aktuálním řešeným problémem. Disertační prácese zabývá komplexně procesem zpracování ...

View more