Psychosociální potřeby u starých a dlouhodobě nemocných pacientů v různých formách ošetřovatelské péče

Title Alternative:Psychosocial needs aged and shut-in patients in various forms nursing care
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce zjišťuje psychosociální potřeby dlouhodobě nemocných pacientů. Dále zjišťuje závislost uspokojení psychosociálních potřeb na míře soběstačnosti a na formě poskytované dlohodobé ošetřovatelské péče. Sběr informací probíhal za použití dotazníku, který měl tři části. V první části byly získávány obecné údaje jako věk a pohlaví respondentů. V druhé části dotazníku byla zjišťována míra soběstačnosti respondentů. Ze třetí části dotazníku byla získávány informace o psychosociálních potřebách seniorů. Sběr dat byl prováděn ve Šluknovském výběžku a okolí v dlouhodobé domácí a ústavní ošetřovatelské péči. Výsledky výzkumu byly zpracovány statistickým programem STATGRAPHICS Centurion XVI.
Description
1 cd
Subject(s)
nursing care, long-term care patients, ošetřovatelská péče, dlouhodobě nemocní
Citation
ISSN
ISBN