Studie šíření znečištění v místnosti

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fraňa, Karel
dc.contributor.author Kořínek, Tomáš
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2016-07-26
dc.date.available 2016-07-26
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/17488
dc.description 74 stran, 10 stran :ilustrace +1 CD-ROM cs
dc.description.abstract Tato práce se zabývá studií šíření znečišťujících látek v místnosti. V práci je obsažena krátká motivace o tom, proč je důležité se této problematice věnovat. Velký důraz je věnován rešerši současných studií na téma využití CFD v problematice šíření znečišťujících látek. Detailně je zde popsán matematický model sloužící k samotnému popisu šíření znečištění v místnosti, který vychází z Eulerova popisu proudění vazké tekutiny. Prvotní ověření matematického modelu je provedeno na jednoduché doméně, kde je řešeno šíření plynu SF6. Porovnány jsou hodnoty koncentrace SF6 získané z numerické simulace s hodnotami z experimentu, kde tyto hodnoty jsou převzaty z práce L. Ricciardiho. Druhé ověření matematického modelu se týká šíření plynu CO2 během spalování etanolu. Pro toto ověření byla vybudována zkušební komora, ve které byly měřeny hodnoty koncentrace CO2 v čase. Součástí práce je i citlivostní studie vlivu nastavení matematického modelu na hodnoty koncentrace. Citlivostní studie se týkají volby turbulentního modelu, časového kroku, kvality sítě, modifikace turbulentního modelu a nastavení použitého řešiče. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=32375&typ=1
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=32375&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=32375&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=32375
dc.subject pollutants en
dc.subject air pollution en
dc.subject znečišťující látky cs
dc.subject znečištění ovzduší cs
dc.title Studie šíření znečištění v místnosti cs
dc.title.alternative Study of air pollution dispersion indoor en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2015-06-17
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KEZ cs
dc.identifier.signature V 133/15 S
local.identifier.stag 32375
local.note.administrators oprava_B
local.identifier.verbis kpw06485731
dc.subject.verbis znečišťující látky cs
dc.subject.verbis znečištění ovzduší cs
dc.subject.verbis air pollution en
dc.subject.verbis pollutants en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:04 cs
local.verbis.studijniprogram KEZ Strojní inženýrství/Aplikovaná mechanika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account