Účinek procesních plynů a kapalin na technologii frézování a kvalitu obrobených součástí

Title Alternative:Effect of the process gases and liquids to milling technology and the quality of the machined part
Abstract
Obsahem diplomové práce je výzkum vlivu chlazení plynnou látkou na obráběcí soustavu, resp. výsledek obráběcího procesu, při technologii frézování. Jako procesní plyny byly zvoleny: okolní vzduch (za sucha), CO2, vírová trubice a zkapalněný dusík. Nedílnou součástí výzkumu je porovnání (zhodnocení) výsledků experimentálních měření sledovaných vlivů mezi procesními médii: kapalina a plynná látka.
Description
81 stran, 2 strany příloh :ilustrace +1 CD-ROM
Subject(s)
milling (metal-work), frézování, plyny, kapaliny
Citation
ISSN
ISBN
Collections