Rok 2012

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Numerická podpora výroby výlisků z plechu
  (2012) Solfronk, Pavel
  Předkládaná habilitační práce poskytuje hlubší informace o možnostech využití numerického modelování technologických procesů hlubokého tažení ocelových plechů a materiálů ze slitin hliníku. Pro numerické simulace procesu tažení plechů byl využíván software PAM-STAM 2G. Definice okrajových podmínek, způsob získávání vstupních dat a stanovení vlivu výpočtového modelu na přesnost numerické simulace byly zkoumány na jednoduchém výtažku rotačního tvaru. Měřítkem pro posouzení kvality výpočtu metodou konečných prvků bylo vzájemné porovnání rozložení deformace na experimentálně zhotoveném výlisku a výlisku získaného numerickou simulací. Pro experimentální zjištění velikosti a rozložení deformace na výlisku byla použita metoda bezkontaktní analýzy deformace systémem Atos. V rámci řešení habilitační práce byla dále řešena problematika výroby olejové vany, která je představitelem výlisků nepravidelného tvaru. Cílem uvažované změny bylo nahrazení současně používaného ocelového plechu slitinou hliníku. Změna tvářeného materiálu představovala v tomto případě výrazný technologický zásah do výroby daného dílu. S podporou numerického modelování procesu tažení v prostředí PAM-STAMP 2G bylo vytvořeno několik variantních řešení možného způsobu výroby. Problematika vhodného nastavení technologických parametrů při změně použitého materiálu výlisku byla vyřešena technologií tažení s proměnnou přidržovací silou. Poznatky a závěry formulované při výzkumu tažení jednoduché rotační nádoby a výlisku nepravidelného tvaru byly využity při numerické simulaci bočnice vozu Škoda Roomster. V technologii tažení plechů patří tento výlisek k nejsložitějším výrobkům a je typickým představitelem velkoplošného výlisku nepravidelného tvaru v automobilovém průmyslu. Na základě experimentálního zjištění rozložení deformace na výlisku bočnice vozu Roomster byla provedena verifikace numerické simulace. Po ověření korektního nastavení numerické simulace byly následně vytvořeny úlohy pro zjištění vlivu změny přidržovací síly na průběh lisování a změny mechanických vlastností tvářeného materiálu na průběh lisování. Pro ucelený pohled na složitou problematiku tažení výlisků nepravidelných tvarů byla v poslední části řešení habilitační práce provedena materiálová analýza zpracovávaného hlubokotažného plechu. Na základě provedených analýz byly formulovány závěry a předpoklady o možných důvodech snížení plasticity zkoumaného materiálu.
 • Item
  Měření, vyhodnocení a modelování mechanických vlastností polyuretanové pěny
  (2012) Cirkl, David
  Polyurethane foam is a predominantly used material in car seat production. Comfort of passengers in a moving cars is not a part missed out in car design, therefore different types of PU foam are investigated. To compare mechanical properties of PU foams is necessary to have a standardized methodology of measurement, data processing and results evaluation. Such methodology is formulated at the first chapter of this work. It involves dynamical compression tests using harmonical and triangular exciting signal of deformation and relaxational tests. The influence of position from which the specimens of foam material are cut form PU seat semiproduct is evaluated and results deviation is commented regarding to precision of measurement and material modelling. For material modelling the fenomenological model with concentrated parameters is used. Influence of material density of PU foam to measured results is also investigated. Furthermore in this work the properties of slow spring back foam are measured and results commented in relation to ordinare foams. The methodology od modelling of damping force of PU foam using explicit formula is presented. It is exemplified on cases with variable parameters of kinematical excitation and on cases with variable material density. The same method is possible to use for damping force prediction as it is also shown.