Vliv řízeného naplynění taveniny na těsnost tlakově litých dílů

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vlivem řízeného naplynění taveniny na těsnost tlakově litých dílů vyráběných ze slitiny AlSi9Cu3. Teoretická část se věnuje obecnému popisu tlakového lití, slévárenským slitinám hliníku a dále pak možnostem vzniku netěsností v odlitku a možnostem vedoucím k odhalení této vady. Experimentální část probíhala ve spolupráci se společností KSM Castings s.r.o. v Hrádku nad Nisou a zabývá se hodnocením vlivu řízeného naplynění taveniny na těsnost tělesa olejového filtru vyráběného touto společností. Cílem práce je stanovit vliv řízeného naplynění taveniny na těsnost tohoto dílu.
This diploma thesis deals with the influence of controlled gasification of the melt on the tightness of die-cast parts made of AlSi9Cu3 alloys. The theoretical part is focused on the general description of die casting, foundry alluminium alloys and then on the possibilities of defects in the casting and on methods which lead to detection of these defects as well. The exmperimental part was done in cooperation with KSM Castings s.r.o. and deals with evaluation of the effect of controlled melt gasification on the tightness of the oil filter body which is being manufactured in this company. The aim of the thesis is to determine whether the use of above mentioned technology can reduce the scrap production of this part.
Description
Subject(s)
vysokotlaké lití, zmetkovitost, těsnost dílu, porezita
Citation
ISSN
ISBN
Collections