Svařitelnost dílů vyrobených technologií FDM pomocí ultrazvukového svařování

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání svařitelnosti dílů vyrobených technologiemi vstřikování a aditivní technologií Fused Deposition Modeling/Fused Filament Fabrication pomocí ultrazvukového svařování. Teoretická část práce se věnuje aditivním technologiím výroby plastů a ultrazvukovému svařování. Praktická část zkoumá ultrazvukové svařování a porovnává optické a mechanické vlastnosti svaru v závislosti na technologii výroby. Pro experimenty byly použity tři materiály: ASA, ABS a PLA.
The bachelor thesis focuses on comparing the weldability of parts manufactured using injection molding and the additive technology Fused Deposition Modeling/Fused Filament Fabrication through ultrasonic welding. The theoretical part of the thesis explores additive manufacturing technologies for plastics and ultrasonic welding. The practical part examines ultrasonic welding and compares the optical and mechanical properties of the welds depending on the manufacturing technology. Three materials, namely ASA, ABS, and PLA, were used for the experiments.
Description
Subject(s)
ultrazvukové svařování, aditivní technologie, svařitelnost, ASA, ABS, PLA, Fused Deposition Modeling/Fused Filament Fabrication
Citation
ISSN
ISBN
Collections