Rok 2006

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    K vybraným faktorům ekonomické efektivnosti výrobního podniku
    Janeček, Václav
    Práce je zaměřena na problematiku ekonomické efektivnosti výrobních podniků a na hledání klíčových faktorů, které mohou vést k jejímu zásadnímu a trvalému zvyšování. Problém je řešen zejména pro podniky fungující v podmínkách znalostí ekonomiky. Práce se snaží zachytit jak ekonomické, tak i manažerské souvistosti zvyšování fektivnosti podniků.