Rok 2002

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Metody pro hodnocení textilních struktur
  Linka, Aleš
  Práce je souhrnem uveřejněných vědeckých a odborných prací doplněných komentářem. Některé z uvedených prací se týkají teoretického popisu a základních vlastností modelů a metod, jiné aplikují tyto poznatky na konkrétní problémy, zpravidla v oblasti textilního materiálového výzkumu. Přílohy k práci obsahují 7 vybraných recenzovaných publikací uveřejněných v časopisech a sbornících a 1 publikaci v zahraničním sborníku z konference. Uvedené práce se přímo týkají analýzy a hodnocení textilních struktur nebo metody v nich studované lze přímo či po jisté modifikaci v této oblasti aplikovat.
 • Item
  Projektování vlastností délkových textilií
  Marko, Ján
  Práci jsou prezentovány predikační funkce intenzity zákrutu, průměru, zaplnění, seskání a nově zavedených veličin, jmenovitě poměrné radikální stlačitelnosti a intenzity zpevnění vlněné, konvertorové a bavlněné česané příze.