Rok 2013

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Mačkavost plošných textilií
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Zelová, Katarína
 • Item
  Termomechanické vlastnosti PET/ PEN vláken a jejich vyhodnocování pomocí metodiky Six Sigma
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Znojilová, Miroslava
 • Item
  Lattice gas cellular automata approach for fluid flows in porous media
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Ocheretna, Larysa
 • Item
  Factors affecting garment´s thermophysiological properties in tropical weathers countries
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Motawe, Mohammad Hemaia
 • Item
  Aplikace reaktivních barviv
  (Technická Univerzita v Liberci, 2012) Šašková, Jana
  Práce je zaměřena na aplikaci reaktivních barviv na bavlněný materiál. V celé práci bylo sledováno několik typů reaktivních barviv s různými reaktivními systémy a odstíny s cílem podrobně popsat chování reaktivních barviv v lázni a navrhnout postup zlepšení využití barviv v lázni. Práce byla tedy směřována k vytvoření modelu barvícího procesu. Barvící proces je popsán pomocí diferenciálních rovnic a jeho model aplikován na různé typy reaktivních barviv. V souvislosti s přípravou modelu barvícího procesu byly odděleně sledovány jednotlivé děje, které v lázni probíhají, jako například substantivita vybraných reaktivních barviv, substantivita hydrolyzátu těchto barviv a rychlost hydrolýzy barviva během barvení pomocí kapalinové chromatografie. Vedle modelu barvení byl navržen speciální postup pro sledování saturace bavlněného materiálu reaktivními barvivy. Výsledky popisují nejen postupné obsazování vazných skupin v bavlněném materiálu, ale zároveň ukazují, že při použití metody násobné sorpce se může na materiál fixovat více barviva než při barvení z lázně o vysokém násadním procentu. Ze série experimentů bylo zjištěno, že i po 11% cyklech barvení bavlny při 5% násadním procentu každého cyklu ještě zbývá v celulóze vysoká hladina přístupných vazných míst. Zároveň je zjevné, že barviva s větší molekulou vykazují nižší úroveň vysycení vazných míst zatímco barviva s menšími molekulami obsadí více vazných skupin. Z praktického hlediska by postup barvení metodou ?násobné sorpce? mohl být použitelný jen v případě užití 2 ? 3 barvících cyklů, a proto je dále popsána možnost jak určit praktickou saturační hodnotu, tedy hodnotu, do které má význam zvyšovat koncentraci barviva v lázni, pomocí K/S hodnot (Kubelka ? Munkova funkce). Součástí práce je i studie pevnosti vazby používaných barviv s textilním materiálem. Při tomto experimentu byla zhodnocena stabilita vazby barviv v alkalických podmínkách. Z této studie vyplývá, že barviva obsahující vinylsulfonovou reaktivní skupinu jsou v alkalické lázni méně stabilní než barviva monochlortiazinová a barviva bifunkční.