Využití neverbální komunikace v práci sester

Title Alternative:Use of non- verbal communication at nurses work
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se věnuje využití neverbální komunikace v práci sester. Teoretická část práce je zaměřena na pojmy neverbální komunikace, charakterizuje náplň práce jednotlivých skupin nelékařských pracovníků a popisuje osobnost pacienta/klienta. Dotazníkové šetření v praktické části hodnotí možnosti využití projevů neverbální komunikace v praxi, při běžné činnosti fyzioterapeutů, sester na lůžkové části, vojenských sester na obvazištích Armády České Republiky a záchranářů.
This bachelor´s work deals with use of non-verbal communication at nurses´ work. The theoretical part is focused on terms of non-verbal communication, characterizes the job description of individual groups of non-medical staff and describes personality of a patient/client. The inquiry in the practical part evaluates possibilities of use of non-verbal communication in practice, at the common work of physiotherapists, ward nurses, military nurses on first aid posts of the Czech Republic´s Army and rescuers.
Description
katedra: UZS; přílohy: CD ROM 1x; rozsah: 72 s. (68053)
Subject(s)
neverbální komunikace, pacient/klient, nelékařský pracovník, non-verbal communication, patient/client, non-medical staff member
Citation
ISSN
ISBN