Informovanost laické veřejnosti o prevenci karcinomu prostaty

Title Alternative:Public awareness of the prevention of prostatic cancer
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem této bakalářské práce se stala informovanost laické veřejnosti o prevenci karcinomu prostaty. Cílem práce bylo zjistit, zda je laická veřejnost informována o příznacích karcinomu prostaty, o možnostech prevence karcinomu prostaty a zmapovat, zda je laické veřejnosti prováděno vyšetření per rectum u praktického lékaře v rámci screeningového vyšetření karcinomu prostaty. Práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část se zabývá vlastním onemocněním, dále prevencí karcinomu prostaty, ale i organizacemi a nadačními fondy. Teoretická část se zabývá analýzou dat získaných dotazníkovým šetřením u mužů ve věku nad 50 let. Tyto výsledky jsou následně zpracovány do tabulek a grafů.
Description
59 stran, 19 stran příloh :tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
rakovina prostaty, prostatic cancer
Citation
ISSN
ISBN