Analýza vyvažovacího mechanismu motoru ČZ500 typ 863 OHC

Abstract
Bakalářská práce se zabývá stručnou rešerší v oblasti vyvažování klikových mechanismů pístových spalovacích motorů, zejména jednoválcových. Dále se zabývá sestavením matematického modelu dynamiky klikového a vyvažovacího mechanismu motoru z motocyklu ČZ500 typ 863 OHC a vytvoření optimalizačního programu, jenž hledá optimální hmotové charakteristiky závaží vyvažovacího mechanismu, pro co nejlepší potlačení nežádoucích setrvačných silových účinků pohyblivých hmot klikového mechanismu. V závěru práce je pak vypočteno několik optimalizovaných konfigurací hmotových parametrů závaží vyvažovacího mechanismu.
This bachelor thesis deals with a research in the balancing crank mechanisms of balancing the crank mechanism of internal combustion piston engines, especially single-cylinder engines. It also deals with the derivation of a mathematical model of the dynamics of the crank and balancing mechanism of the engine from the motorcycle ČZ500 type 863 OHC. Furthermore, on creating an optimization program that finds optimal mass characteristics of balancing mechanism parts, that allow the most adequate suppression of undesirable inercial forces of crank mechanism. At the end of the work, several optimized configurations of mass parameters of balancing mechanism weights are proposed.
Description
Subject(s)
vyvažování motoru, klikový mechanismus jednoválcového spalovacího motoru, vyvažovací mechanismus, matematický model dynamiky mechanismu, Matlab, balancing a reciprocating internal combustion engine, crank mechanism of internal combustion piston engines, balancing mechanism, mathematical model of the dynamics of mechanism, Matlab
Citation
ISSN
ISBN
Collections