KONSTRUKČNÍ NÁVRH HLAVY KAPALINOU CHLAZENÉHO SPALOVACÍHO MOTORU MOTOCYKLU

Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh nové konstrukce hlavy a válce jednoválcového čtyřdobého motoru motocyklu využívající kapalinové chlazení. Konstrukční návrh vychází z prototypu vzduchem chlazeného závodního motoru. Při návrhu byla provedena optimalizace tvaru chladicích kanálů uvnitř motoru pomocí CFD (Computational Fluid Dynamics) simulace proudění. CFD simulace byla provedena pomocí software Creo Flow Analysis. Součástí práce je výkresová dokumentace navržené hlavy a válce.
The aim of this diploma thesis is to suggest the new design of cylinder head and cylinder of four stroke single cylinder motorcycle engine with water cooling. The suggested design is based on the prototype of an air-cooled racing engine. The shape of cooling channels inside the engine was optimized with the use of the Computational Fluid Dynamics (CFD). Software Creo Flow Analysis was used for CFD simulation. Product documentation is included.
Description
Subject(s)
čtyřdobý motocyklový motor, kapalinou chlazený motor, hlava motoru, CFD, Computational Fluid Dynamics, software Creo Flow Analysis, four-stroke motorcycle engine, water cooled engine, cylinder head, CFD, Computational Fluid Dynamics, software Creo Flow Analysis
Citation
ISSN
ISBN
Collections