Odolnost kompozitních struktur na bázi biopolymerů s textilní výztuží při rázovém namáhání

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením rázového namáhání jednovrstvých kompozitních struktur PLA s bavlněnou textilní výztuží. Bavlněné textilní výztuže jsou použity ve dvou typech (pletenina a tkanina) a ve dvou modifikacích (s a bez povrchové úpravy). V rámci bakalářské práce je analyzován a hodnocen vliv typu a modifikace bavlněné textilní výztuže na výsledné hodnoty rázové odolnosti. Kompozitní struktury jsou zkoumány na jednoosý ráz metodou Charpy dle ČSN EN ISO 179-1 a na víceosý ráz dle ČSN EN ISO 6603-2.
This Bachelor thesis deals with the rating of an impact stress in PLA composite structures fill with a one - layer cotton fibre reinforcer. Two types (knitted fabric and woven fabric) and two modifications (with and without surface modification) are used. In this thesis, the impact of the type and modification of cotton fibre reinforcers is analyzed and rated. The impact stress in composite structures is examined using the following norms: ČSN EN ISO 179-1 and ČSN EN ISO 6603-2.
Description
Subject(s)
kompozitní struktury, kyselina polymléčná (polylaktidová), bavlněná textilní výztuž, rázové namáhání, rázová houževnatost, composite structures, polylactic acid, cotton fibre reinforcer, impact stress, impact toughness
Citation
ISSN
ISBN
Collections