Žákyně s lehkou mentální retardací

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Korych Martin, Mgr. : 64104
dc.contributor.author Zach, Petr
dc.date.accessioned 2021-08-20T11:16:58Z
dc.date.available 2021-08-20T11:16:58Z
dc.date.submitted 2019-4-3
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160552
dc.description.abstract Závěrečná práce popisuje efektivní didaktické pomůcky pro žákyni s lehkou mentální retardací při výuce anglického jazyka. Teoretická část vysvětluje pojmy jako materiální a nemateriální didaktické pomůcky, mentální a lehkou mentální retardaci a výuku anglického jazyka u žáků s mentálním postižením. Praktická část obsahuje anamnézy, interpretuje a vyhodnocuje informace získané pomocí rozhovoru a pozorování žákyně s lehkou mentální retardací prvního stupně základní školy. Zhodnocení těchto informací je obsaženo v navrhovaných opatření během vzdělávání žákyně s lehkou mentální retardací. cs
dc.description.abstract The final work describes effective didactic instruments for the pupil with mild mental retardation during English language lessons. The theoretical part explains terms like material and non-material didactic instruments, mental and mild mental retardation and teaching a pupil with mild mental retardation English. The practical part contains case histories, interprets and evaluates information collected by an interview and long - term observation of the junior school pupil with mild mental retardation. The evaluation of the information is included in designed arrangements. en
dc.format 39 s.
dc.format.extent 0 volně vložených příloh
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BARTOŇOVÁ, M., et. al., 2007. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení: texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury. ISBN 978-807-3151-409.
dc.relation.isbasedon CHODĚRA, R., 2006. Didaktika cizích jazyků: úvod do vědního oboru. 1. vyd. Praha: Academia. ISBN 80-200-1213-3.
dc.relation.isbasedon PIPEKOVÁ, J., 2006. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. 1. vyd. Brno: MSD. ISBN 80-86633-40-3.
dc.relation.isbasedon ŠVARCOVÁ, I., 2006. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7367-060-7.
dc.relation.isbasedon ZELINKOVÁ, O., 2005. Cizí jazyky a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš. ISBN 80-731-1022-9.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject didaktické pomůcka cs
dc.subject mentální retardace cs
dc.subject lehká mentální retardace cs
dc.subject anglický jazyk cs
dc.subject výuka cs
dc.subject anamnéza cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject pozorování cs
dc.subject a didactic instrument en
dc.subject mental retardation en
dc.subject mild mental retardation en
dc.subject English language en
dc.subject teaching en
dc.subject an interview en
dc.subject observation en
dc.title Žákyně s lehkou mentální retardací cs
dc.title A Learner with Mild Mental Retardation en
dc.type závěrečná práce cs
dc.date.updated 2021-6-8
dc.degree.level
dc.date.defense 2021-06-08
dc.date.committed 2019-12-20
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
dc.identifier.signature Z 202100018
local.identifier.stag 39928
local.degree.programme Další vzdělávání pedagogických pracovníků
local.degree.discipline SPPG
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation DVPP
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis c9715109-7e3c-4f13-b061-e32e11682539
local.degree.abbreviation Celoživotní
local.poradovecislo 18
local.identifier.author P18C00045
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account