Optimalizace produktových inzerátů v placeném vyhledávání

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Špringl Vladimír, Ing. : 67481
dc.contributor.advisor Weinlich Petr, Ing. Ph.D. : 58543
dc.contributor.author Svárovský, Filip
dc.date.accessioned 2021-07-22T17:27:19Z
dc.date.available 2021-07-22T17:27:19Z
dc.date.submitted 2020-11-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160286
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá optimalizací produktových inzerátů v placeném vyhledávání za účelem optimalizace nákladů a tržeb internetových obchodů. První kapitola, která se věnuje na teoretické rovině digitálnímu marketingu, popisuje nejdůležitější nástroje internetového marketingu. Druhá kapitola konkrétně definuje inzertní systém Google Ads a pojmy, které se využívají právě při práci s PPC reklamními systémy. Třetí kapitola se blíže věnuje stěžejnímu tématu a tím je Google Shopping, ve kterém následně proběhla praktická část s optimalizací produktových inzerátů. Všechny poznatky z teoretické části byly poté aplikovány v praxi a popsány v druhé, praktické části této práce. Čtvrtá kapitola, která je čistě praktická, se věnujeme konkrétním nástrojům a technikám, které jsou využívány právě za účelem optimalizace. Obsahem poslední kapitoly je systematické vyhodnocení praktické části a shrnutí přínosu pro společnost. cs
dc.description.abstract This bacherol's thesis deals with the optimization of the product ads in paid search marketing in order to optimize online store's marketing budget and their revenue. The first chapter, which is about digital marketing on theoretical layer, is describing the most important tools for internet marketing. The second chapter is trying to define advertising system Google Ads and describe terms which are used in all other advertising systems. The third chapter is about the main topic - optimization of the shopping Ads in paid search. There is also the beging of the practical part of this thesis. All the information from the theoretical research is used in the practical part. The fourth chapter is only about practical use and describes concrete rules and techniques which are used for the optimization itself. The last chapter deals with the evaluation of the practical part and evaluation of the given value for company. en
dc.format 53
dc.format.extent 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon beginitemize itemMAYA, L. 2018.~Google Merchant Training Guide. Hongkong: Estalontech. ISBN~8829580708 itemJANOUCH, V. 2014.~Internetový marketing.~Brno: Computer Press. ISBN~8025143236 itemDOMES, M. 2016. Sklik Jednoduše. Praha: Albatros Media a.s.. ISBN~802514755X itemJOHNSON, L. 2020.~Pay Per Click Marketing A to Z. Rio de Janeiro: Editora Bibliomundi. ISBN~1526029553 itemPROQUEST. 2019 Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2019- 09-26]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant: Lukáš Keštefranpar
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Výkonnostní marketing cs
dc.subject optimalizace Google Shopping cs
dc.subject Google Ads cs
dc.subject Google Merchant Center cs
dc.subject Bloomarty struktura cs
dc.subject Product listing ads cs
dc.subject Performance marketing en
dc.subject Google Shopping optimization en
dc.subject Google Ads en
dc.subject Google Merchant Center en
dc.subject Bloomarty structure en
dc.subject Product listing ads en
dc.title Optimalizace produktových inzerátů v placeném vyhledávání cs
dc.title Optimization of shopping ads in paid search en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2021-6-9
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2021-06-09
dc.date.committed 2022-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KIN
dc.identifier.signature V 202102814
local.identifier.stag 41534
local.degree.programme Systémové inženýrství a informatika
local.degree.discipline MI
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6209
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis a219654b-e28b-4570-b30c-75746da32eac
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 2814
local.identifier.author E18000019
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account