PŘEVODOVKA PRO AUTONOMNÍ VOZIDLO

Abstract
Práce se zabývá analýzou současných řešení koncepcí pohonného ústrojí, potažmo redukčních převodovek pro elektricky poháněná vozidla. Na základě této analýzy je voleno vhodné technické řešení pro konkrétní potřeby daného autonomního vozidla vyvíjeného na Technické Univerzitě v Liberci. Předmětem práce je jak návrh základního konceptu uspořádání převodovky, tak konstrukce a pevnostní analýza jednotlivých komponent a řeší i jejich vyrobitelnost. Také se věnuje funkčnosti převodovky v různých režimech používání. To vše s ohledem na specifické požadavky na dané vozidlo. Výsledkem je vytvoření výrobní dokumentace, samotná výroba a montáž převodovky.
The thesis deals with an analysis of current technical solutions of the powertrain or reduction gearboxes of electric vehicles. Based on that analysis an appropriate technical solution is chosen to meet the specific needs of given autonomous vehicle which is developed on the Technical University in Liberec. The main topics of the thesis are - choosing the layout of the reduction gearbox internal parts, designing individual components and structural analysis of these components. The thesis also deals with manufacturability and the possibility of assembling the components together. All of these areas are dealt for different regimes of service of the vehicle. Outcomes of this thesis are technical drawings, manufacturing of individual parts and assembling of the gearbox itself.
Description
Subject(s)
autonomní vozidlo, převodovka, elektrický pohon, Autonomous vehicle, gearbox, electrical powertrain
Citation
ISSN
ISBN
Collections