Simulace teplotního pole za proudovým motorem lehkého letounu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Kolář Jan, Ing. Ph.D. : 67386
dc.contributor.advisor Šidlof Petr, doc. Ing. Ph.D. : 58116
dc.contributor.author Pokatilov, Gleb
dc.date.accessioned 2020-09-22T18:22:08Z
dc.date.available 2020-09-22T18:22:08Z
dc.date.submitted 2019-10-9
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157734
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá CFD simulací a analýzou teplotního pole za proudovým motorem lehkého letounu a porovnáním teplotních polí za různých provozních podmínek jako rychlost letu a úhel náběhu. V práci jsou popsány základy mechaniky tekutin, modelování turbulentního proudění a popis numerických metod. K řešení byl použit výpočetní program ANSYS Fluent. Simulace používá výpočetní síť o 360 000 elementech. Řešení bylo nalezeno pomocí turbulentního k-omega modelu a Density-based řešiče. V této simulaci se předpokládá stacionární charakter proudění. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis operates with CFD simulation and analysis of the temperature field from a light aircraft jet engine and comparsion of these temperature fields under different operating conditions such as flight speed and angle of attack.The work describes the basics of fluid mechanics, modeling of turbulent flow and a description of numerical methods.The computer program ANSYS Fluent was used for the solution. The simulation uses a mesh of 360 000 elements. The solution was found using the turbulent k-omega model and the Density-based solver. Stationary flow is assumed in this simulation. en
dc.format 96
dc.format.extent Grafy Ne
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon par[1] White F. M. (2006), Fluid Mechanics, McGraw-Hill.par par[2] Brennen C. E. (2006), Internet Book on Fluid Dynamics, Caltech, http://brennen.caltech.edu/fluidbook/content.htm (Online)par par[3] Versteeg H., Malalasekera W. (2007), An Introduction to Computational Fluid Dynamics. The Finite Volume Method, Pearson Education Limited.par par[4] Ansys Fluent Theory Guide, Release 18.0, 2017par par[5] Ansys Fluent Users Guide, Release 18.0, 2017par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject CFD cs
dc.subject ANSYS cs
dc.subject Fluent cs
dc.subject turbulentní proudění cs
dc.subject počítačová simulace cs
dc.subject proudový motor cs
dc.subject teplotní pole cs
dc.subject CFD en
dc.subject ANSYS en
dc.subject Fluent en
dc.subject turbulent flow en
dc.subject computer simulation en
dc.subject jet engine en
dc.subject temperature field en
dc.title Simulace teplotního pole za proudovým motorem lehkého letounu cs
dc.title Simulation of the temperature distribution downstream of a light aircraft turbojet engine en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2020-6-30
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2020-06-30
dc.date.committed 2020-5-18
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation NTI
dc.identifier.signature V 202002094
local.identifier.stag 40387
local.degree.programme Aplikované vědy v inženýrství
local.degree.discipline AVI
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3901
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667651
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 2094
local.identifier.author M17000102
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account