Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2020 – 2022