Design of manufacturing cell in the company BOS Klášterec nad Ohří

Title Alternative:DESIGN OF MANUFACTURING CELL IN THE COMPANY BOS Klášterec nad Ohří
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem výrobní buňky pro firmu BOS Automotive Products CZ s.r.o. v Klášterci a Ohří. Hlavním cílem této práce je navrhnout pro společnost novou univerzální výrobní buňku. Pomocí některých vhodných nástrojů, jako je analýza procesu, momentkové pozorování, matice produktové rodiny a s některými dalšími na základě literární rešerše byly analyzovány aktuální stavy procesů, které probíhají v BOS Automotive. Na základě požadavků společnosti BOS Automotive s.r.o. je pak navržena v nové univerzální buňky. Nový design výrobních buněk je reprezentován ve formě CAD modelů, stejně jako vývojovým diagramem procesů, multikriteriální analýzou a špagetovým diagramem.
The work presented in this thesis is the design of a manufacturing cell for the company BOS Automotive Products CZ s.r.o. in Klasterec and Ohri. The main goal of this thesis is to design new universal manufacturing production cell for the company. Using some suitable tools such as process analysis, Moment analysis, Product family matrix, the current state processes that takes place in BOS Automotive has been analysed. with some literature review from the research works. Based on the requirements of the company BOS Automotive s.r.o. work consists of design of a new Universal manufacturing cell. The new design of the manufacturing cells is represented in the form of CAD models as well as with a process flow diagram, multi-criteria analysis and spaghetti diagrams.
Description
Subject(s)
Projektování výrobních systémů, rozmístění pracovišť, Procesní tok, Design of manufacturing system, Layout, Process flow
Citation
ISSN
ISBN
Collections