Konstrukce zařízení pro ohýbání trubky palivového systému

Abstract
Tato diplomová práce pojednává o návrhu konstrukce jednoúčelového ohýbacího zařízení pro ohyb trubky palivového systému. Zařízení je určeno pro ohyb jednoho typu trubky s 20ti ohyby a dvěma zapečenými převleky. Úvodem je provedena rešerše ohýbacích technologií a ohýbacích zařízení. Následně je vytvořen vlastní návrh ohýbacího zařízení spolu se vstupním zásobníkem pro zásobu a přípravu trubek. Součástí práce je také analýza ohybového momentu trubky, který je zjištěn třemi metodami (analyticky, numericky a experimentálně).
This Master thesis deals with design of single-purpose bending machine for bending the fuel system pipe. The device is designed for bending one type of tube with 20 bends and two baked sleeves. Initially, bending technology and bending devices are searched. Subsequently, a custom bending machine design is created together with an input tray for the supply and preparation of the pipes. The work also includes analysis of the bending moment of the tube, which is found by three methods (analytical, numerical and experimental).
Description
Subject(s)
ohyb, trubka, moment, zařízení, jednoúčelový, konstrukce, oplocení, bezpečnost, bend, pipe, tube, moment, device, single-purpose, design, fencing, safety
Citation
ISSN
ISBN
Collections