Využití alkoholových paliv v malých dvoudobých zážehových motorech

Abstract
Tato práce obsahuje shrnutí použitelných alkoholových paliv pro spalovací zážehové motory, dále pak obsahuje seznam olejů do dvoutaktních motorů použitelných pro alkoholová paliva. Je zde popsán dvoutaktní motor, jeho komponenty, probíhající děje. Podrobněji jsou zde popsány malé dvoutaktní motory pro nesilniční použití jejich vývoj a nutné úpravy pro alkoholová paliva. V praktické části je popsán porovnávací test motorů z motorových pil, přičemž jeden motor fungoval na benzín a druhý na E85. Porovnání je provedeno jak z hlediska výkonů, tak i opotřebení a emisí.
This work includes a summary of the applicable alcohol fuels for internal combustion gasoline engines, and also contains a list of stroke oil usable for the alcohol fuel. There is described a two-stroke engine, its components, ongoing processes. In detail, small two-stroke engines for non-road use are described here and developed and necessary for alcoholic fuels. The practical part is described comparative test engines of motor saws, one engine operated on gasoline, and the second on E85. Comparison is made in terms of both performance and wear and emissions.
Description
Subject(s)
Dvoutaktní spalovací motor, E85, dlouhodobá zkouška, alkoholová paliva, vliv paliv na motor, Two - stroke spark ignition engine, E 85, long - range exam, alcohol fuel, effect of fuel on engine
Citation
ISSN
ISBN
Collections