Okresní správa Státní bezpečnosti v Liberci v době tzv. normalizace

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Lhotová Markéta, PhDr. Ph.D. : 57576
dc.contributor.advisor Portmann Kateřina, Mgr. Ph.D. : 57575
dc.contributor.author Zímová, Barbora
dc.date.accessioned 2019-09-23T07:04:42Z
dc.date.available 2019-09-23T07:04:42Z
dc.date.submitted 2017-4-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153677
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá činností Okresní správy Státní bezpečnosti v Liberci v době tzv. normalizace, se zaměřením na období 1968-1973. V teoretické části je představen Liberec v roce 1968, dále je zde popsána invaze vojsk Varšavské smlouvy a nástup tzv. normalizace. Pozornost je věnována i stranickým čistkám, které probíhaly počátkem 70. let. Praktická část se zaměřuje na analýzu plánů práce Státní bezpečnosti v Liberci a jejich vyhodnocení. Detailní pozornost je také věnována personálnímu obsazení Státní bezpečnosti v Liberci v roce 1968. Závěrem je uvedená akce s krycím názvem Vedoucí, které se StB v Liberci počátkem 70. let velmi věnovala. cs
dc.description.abstract The thesis deals with the activity of district administration of State Security in Liberec during the period of so called normalization, focused on years 1968-1973. The theoretical section introduces following: Liberec in 1968, the invasion of Warsaw Pact forces and the beginning of so called normalization as well. It also presents Purges of the Communist Party, which occurred during early 70's. The practical section is focused on State Security in Liberec in terms of its work plans analysis including evaluation. Special attention is also paid to its employees in 1968. Finally, the thesis presents an incident with the codename Leader, to which State Security in Liberec was truly dedicated in early 70's. en
dc.format 125 s.
dc.format.extent Tabulky 1
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon 1. PRAMENY
dc.relation.isbasedon 1.1 ARCHIVY
dc.relation.isbasedon Archiv bezpečnostních složek, Praha
dc.relation.isbasedon Státní okresní archiv v Liberci
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon 2. LITERATURA
dc.relation.isbasedon HAUSEROVÁ, Nikola. Petiční hnutí v Československu v letech 1987-1988: The Petition movement in the Czechoslovakia in 1987-1988 [CD- ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost. Brno: Doplněk, 1999, 289 s. ISBN 80-7239-024-4.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon KAPLAN, Karel. Protistátní bezpečnost: 1945-1948: historie vzniku a působení StB jako mocenského nástroje KSČ. Praha: Plus, 2015, 490 s. ISBN 978-80-259-0364-3.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon MADRY, Jindřich. Sovětská okupace Československa, jeho normalizace v letech 1969-1970 a role ozbrojených sil. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, 169 s. ISBN 80-85270-30-7.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon MAŇÁK, Jiří. Čistky v Komunistické straně Československa 1969-1970. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997, 127 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 28. ISBN 80-85270-59-5.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon MATOUŠOVÁ, Petra. Perzekuce františkánů na Liberecku v 80. letech 20. století. Liberec, Technická univerzita v LIberci. 2012.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon PAŽOUT, Jaroslav. Perzekuce odpůrců režimu v okresu Liberec v období tzv. normalizace z pohledu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, in: Fontes Nissae, r. XI/2010, s. 153-213. ISBN 978-80-7372-706-2.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon ROSINOVÁ, Pavla. Petiční hnutí v Československu v roce 1989: The Petition movement in the Czechoslovakia in 1989. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Liberec cs
dc.subject Státní bezpečnost cs
dc.subject tzv. normalizace cs
dc.subject Personální obsazení StB v Liberci cs
dc.subject Akce Vedoucí cs
dc.subject stranické čistky cs
dc.subject Liberec en
dc.subject State Security en
dc.subject normalization en
dc.subject employees of State Security in Liberec en
dc.subject the Leader incident en
dc.subject Purges of the Communist Party en
dc.title Okresní správa Státní bezpečnosti v Liberci v době tzv. normalizace cs
dc.title District administration of the State security in Liberec in the period so-called normalization en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-8-31
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2019-08-26
dc.date.committed 2018-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KHI
dc.identifier.signature V 201901235
local.identifier.stag 36552
local.degree.programme Učitelství pro základní školy
local.degree.discipline DJ-OV
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N7503
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06583405
dc.subject.verbis "normalization" (1969-1989 : Czechoslovakia) en
dc.subject.verbis normalizace (1969-1989 : Československo) cs
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 1235
local.identifier.author P16000556
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:34 cs
local.verbis.studijniprogram KHI Učitelství pro základní školy/Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy-Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account