Možnosti regulace sdílené ekonomiky v metropolitních oblastech

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Prochásková Dagmar, Mgr. : 66937
dc.contributor.advisor Šimanová Jana, Ing. Ph.D. : 55527
dc.contributor.author Smolová, Karolína
dc.contributor.other Gráf Václav, Ing. Konzultant2 : 66938
dc.date.accessioned 2019-06-25T17:24:28Z
dc.date.available 2019-06-25T17:24:28Z
dc.date.submitted 2017-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152792
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá trendem ekonomiky sdílení, která zaznamenala značný růstve 21. století. Hlavním cílem práce je zmapovat sektor sdílení v metropoli Praha a zaměřit se především na oblast regulace. Teoretická část je zaměřena na objasnění terminologie, která s danou problematikou souvisí. Vymezení těchto termínů je klíčové pro porozumění vztahům vyskytujících se v sektoru sdílení a objasnění principu fungování tohoto trendu. Aplikační část je zaměřena na komplexní rešerši ubytovacích a dopravních služeb v rámci sdílené ekonomiky ve dvou evropských metropolích, na jejímž základě je následně provedena komparativní analýza. Klíčovou částí je zhodnocení efektivnosti regulace v odvětví sdílení a vytipování oblastí, kde se vyskytují regulační mezery. Závěrem je vytvořeno doporučení popisující doplňující možnosti regulace vybraných odvětví, u kterých lze konstatovat, že existují nedostatky v regulaci. cs
dc.description.abstract The master thesis deals with the uprising trend of sharing economy, which has substantially grown in the 21st century. The main aim of this thesis is to map the sharing sector in Prague and focus mainly on the field of regulation. The theoretical part describes the main terminology that is relevant to the topic. Defining these terms is crucial for understanding the relations that occur within this sector. The expressions also provide a clarification of the principle that this trend works on. The analytical part provides complex research in the areas of accommodation services and transport services as a part of sharing economy in two European metropolises. Based on the data, a comparative analysis is structured later on. The key part of the thesis is evaluation of the effectiveness of regulation in the sharing sector and pointing out areas where several regulation gaps can be found. The last part of offers a recommendation that lists multiple options that could be used to ensure better regulation in the selected fields that currently lack proper regulatory measures. en
dc.format 115 s. (202 280 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Airbnb cs
dc.subject dopravní služby cs
dc.subject metropole cs
dc.subject region cs
dc.subject regulace cs
dc.subject regulační opatření cs
dc.subject sdílená ekonomika cs
dc.subject sektorová analýza cs
dc.subject Uber cs
dc.subject ubytovací služby cs
dc.subject Airbnb en
dc.subject accommodation services en
dc.subject metropolis en
dc.subject region en
dc.subject regulation en
dc.subject regulatory measures en
dc.subject sharing economy en
dc.subject sectoral analysis en
dc.subject transport services en
dc.subject Uber en
dc.title Možnosti regulace sdílené ekonomiky v metropolitních oblastech cs
dc.title Possibilities of regulating the sharing economy in metropolitan areas en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-1-16
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2019-01-14
dc.date.committed 2019-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KEK
dc.identifier.signature V 201900780
local.identifier.stag 37292
local.degree.programme Hospodářská politika a správa
local.degree.discipline RS
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6202
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581927
dc.subject.verbis sdílená ekonomika cs
dc.subject.verbis regional economics en
dc.subject.verbis sharing economy en
dc.subject.verbis regionální ekonomie cs
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 780
local.identifier.author E16000379
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:36 cs
local.verbis.studijniprogram KEK Hospodářská politika a správa/Regionální studia cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account