Vývoj nové generace snímačů pro mykací stroj a vývoj přístroje pro měření a analýzu vlastností přádelnických pramenů

Title Alternative:Technická zpráva č. ISRN TUL - VCT/C - MŘTP/TZ - - 02/003/CZ
Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci
Abstract
První část zprávy se zabývá experimentálním zjišťováním závislosti zdvihu a síly při stlačování textilního rouna a matematickým modelem postupného stlačování rouna mezi podávacím válcem a pánvičkou mykacího stroje. Model respektuje časovou proměnlivost síly pro dané rychlosti posuvu rouna. Cílem práce je odvození nelineárních charakteristik snímačů délkových hmotností rouna na vstupu mykacího stroje, které fungují na principu měření síly působící na pánvičku a kroutícího momentu na podávacím válci. Tyto charakteristiky jsou experimentálně obtížně realizovatelné. Druhá část zprávy je věnována příčné nestejnoměrnosti rouna. Tato je zpravidla předmětem menší pozornosti, neboť se předpokládá její nižší vliv na hmotovou nestejnoměrnost pramene. Při aplikaci různých regulačních systémů na vstupu však otázka příčné nestejnoměrnosti je důležitou s ohledem na požadovanou potřebnou přesnost snímané veličiny, tj. hmotnosti krátkých úseků vlákenného rouna podávaného do mykaného stroje. Přesnost snímání sledované veličiny závisí na použitém fyzikálním principu a je žádoucí, aby příčná nestejnoměrnost byla co nejmenší a aby případná extremní nestejnoměrnost v tomto směru nenarušila přesnost snímané veličiny. Ve třetí části je zpráva o přístroji pro měření a analýzu přádelnických pramenů. Po odzkoušení funkčního modelu byla zhotovena prototypová verze elektroniky a konstruuje se mechanická část přístroje. Dosavadní prostředky pro vyjádření míry hmotové nestejnoměrnosti (U,CV) nemusí postihovat dostatečně citlivě ty složky hmotové nestejnoměrnosti, které se mohou negativně projevit při finální operaci dopřádůní, resp. v konečném produktu, tj. v přízi. Z tohoto hlediska se jeví výhodné aplikovat pro analytické vyjádření složek hmotové nestejnoměrnosti tzv. " četnost překročení", která je nadefinována v poslední části.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN