Zařízení pro intenzivní míchání skloviny v malé pánvové peci

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matoušek, Ivo
dc.contributor.author Stloukal, Tomáš
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-08
dc.date.available 2015-07-08
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-10-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12862
dc.description katedra: KSR; přílohy: 49 výkresů,; rozsah: 51 s. (53 816 znaků) cs
dc.description.abstract The bachelor work deals with the design and construction of an equipment for an intensive glass melt stirring in a new type of a small pot furnace. The design and construction is based on a long-time personal experience with pot furnaces operations. Knowledge and development trends gained during my bachelor studies are included. The submitted work gives a summary of literal research dealing with used solutions and describes calculation and experimental results necessary for designing a homogenization equipment. Different solutions of the homogenization equipment are presented and a chosen design is worked out in details. A remarkable increase of the glass melt homogeneity in a small pot furnace can be achieved using this design. en
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá řešením a konstrukcí zařízení pro intenzivní míchání skloviny v novém typu malé pánvové pece. Návrh konstrukčního řešení vychází z dlouholetých osobních zkušeností s provozem pánvových pecí a jsou v něm promítnuty poznatky a trendy získané během bakalářského studia. Práce shrnuje výsledky rešerše používaných řešení a popisuje výsledky výpočtů a experimentů nutných pro konstrukci homogenizačního zařízení. Jsou předloženy návrhy variant koncepčního řešení homogenizačního zařízení a v závěru práce je podrobně rozpracován vybraný koncept řešení. Jeho aplikací dojde k výraznému zvýšení homogenity skloviny v malé pánvové peci. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject glass melt stirring en
dc.subject glass homogenization en
dc.subject pot furnace en
dc.subject míchání skloviny cs
dc.subject homogenizace skloviny cs
dc.subject pánvová pec cs
dc.title Zařízení pro intenzivní míchání skloviny v malé pánvové peci cs
dc.title.alternative Equipment for Intensive Glass Melt Stirring in a Small Pot Furnace en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2012-06-20
dc.date.committed 2012-05-25
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KSR cs
local.identifier.stag 25132
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis kpw06464287
dc.subject.verbis sklářské stroje cs
dc.subject.verbis glass machines en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:40 cs
local.verbis.studijniprogram KSR Strojírenství/Stroje a zařízení cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account