Návrh optimálních řezných podmínek pro technologii frézování oceli ve firmě FORMCAD s.r.o.

Title Alternative:Proposal of optimal cutting conditions for technology of steel milling for FORMCAD company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Current providers of milling cutters mostly recommend selection of many products. The Department of machining and assembly of the Technical University of Liberec has carried out research work for the comparison of several parameters influencing milling. In introdoctory part of this research work are listed basic information about milling. Next part is dedicated to chosing of parameters influencing milling. Determining influence of these parameters was verified by experiments, which were carried out at CNC machine WH 105. The final part is dedicated to evaluation of results achieved by experiments and comparison of cutting tools and proposal of solution.
Dodavatelé fréz většinou doporučují výběr z mnoha produktů. Byla provedena výzkumná práce za účelem navržení a porovnání parametrů ovlivňujících frézování. V úvodní části této práce jsou uvedeny základní informace týkající se rovinného frézování. Další část je věnována výběru parametrů ovlivňujících frézování. Zjišťování vlivu zvolených těchto parametrů na výsledky frézování bylo ověřováno experimenty, které byly prováděny na obráběcím centru WH 105. Závěrečná část je věnována vyhodnocení výsledků dosažených při prováděných experimentech a porovnání jednotlivých fréz a následném návrhu frézy a parametrů obrábění.
Description
katedra: KOM; rozsah: 50 s.
Subject(s)
slabbing, face mill, cutting conditions, machining time, rovinné frézování, čelní fréza, řezné podmínky, strojní čas
Citation
ISSN
ISBN
Collections