Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče v gynekologii a porodnictví

Title Alternative:Multicultural aspects of nursing care in gynecology and obstetrics
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis is divided into two parts. Part theoretical and empirical. The theoretical part includes familiarization with the concept of multicultural nursing and everything that belongs to it in general. Detail is paid attention to ethnic vietnamese. The empirical part focuses on the knowledge of nurses and midwives in the department of gynecology, maternity and postpartum care of patients / clients vietnamese ethnicity in connection with pregnancy, childbirth and puerperium. The research objective is to find out what their nurses and midwives on the wards with experience treating foreigners and whether they are interested in this issue.
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Část teoretickou a část empirickou. Teoretická část obsahuje seznámení s pojmem multikulturní ošetřovatelství a vše co k němu patří obecně. Podrobněji je zde věnována pozornost vietnamskému etniku. Empirická část je zaměřena na znalosti zdravotních sester a porodních asistentek na odděleních gynekologie, porodnice a šestinedělí v ošetřování pacientek/klientek vietnamského etnika v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Cílem výzkumu je také zjistit, jaké mají zdravotní sestry a porodní asistentky na těchto odděleních zkušenosti s ošetřováním cizinců a zda se zajímají o tuto problematiku.
Description
katedra: UZS; přílohy: Příloha č. 1 dotazník Příloha č. 2 model vycházejícího slunce; rozsah: 77. (95 433 znaků)
Subject(s)
multicultural, ethnic vietnamese, nursing, multikulturní, vietnamské etnikum, ošetřovatelství
Citation
ISSN
ISBN