Biologické účinky rázové vlny na modelové systémy in vitro

Title Alternative:The biologic effects of shock wave on model systems in vitro
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work deals with the alaysis of shock waves? effect on biological tissue. The interaction between these waves and the cells is already known. For purpose there was prepared the suspension of human blood in vitro with saline solution at a specified rate. The system was exposed by simple and tandem waves. The principle and the generation is dedicated in the theoretical part. The results indicated the degree of hemolysis of blood according to change the number of shocks, the voltage of source and the influence of the spacement. Also evaluated the effect on the life of lymphocytes and finally there are the results of experiments with tumor cell line K-562 which should show the posssibility of application the shock waves for destruction the tumor tissue.
Tato práce se zabývá analýzou účinků rázových vln na biologickou tkáň. Interakce těchto vln na buněčné úrovni je již známa. Za účelem většiny experimentů byla připravena suspenze lidské krve in vitro ředěná fyziologickým roztokem ve stanoveném poměru. Systém byl exponován jednoduchými a interagujícími vlnami, jejichž principu a generování se věnuje teoretická část práce. Ve výsledcích je uvedena míra hemolýzy krve při změně počtu rázů, změně napětí zdroje a vliv umístění vzorku. Hodnocen je též efekt rázování na životnost lymfocytů a v neposlední řadě výsledky experimentu s nádorovými buňkami linie K-562, které by perspektivně měly vést možnosti aplikace rázových vln za účelem destrukce nádorových tkání.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 50
Subject(s)
shock wave, interaction, erythrocytes, hemolysis, rázová vlna, interakce, erytrocyty, hemolýza
Citation
ISSN
ISBN