Zpracujte způsob transformace fazón oděvních výrobků využitím modulu maker CAD systému firmy GERBER s možností rozšíření softwarové nabídky firmy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nejedla, Marie
dc.contributor.author Pikalová, Ivona
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-11-12
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11217
dc.description katedra: KOD; přílohy: 1 CD; rozsah: 39 (37 209 znaků) cs
dc.description.abstract This thesis deals with creating a macro in the system AccuMark by company GERBER TECHNOLOGY. Selected clothing product for creating macro is lady costume. The thesis explains how the system works in most AccuMark and what must be respected when creating macros. Table size is designed for young women in the "Measure Chart Editor" and the structure is created in AccuMark PDS. Created macros can be recorded on portable media and used for different size tables. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tvorbou makra v systému AccuMark od firmy GERBER TECHNOLOGY. Zvolený oděvní výrobek pro tvorbu makra je dámský kostým. V práci je vysvětleno, jak se pracuje v systému AccuMark a co je třeba respektovat při tvorbě makra. Tabulka velikostí je vytvořena pro mladé ženy v programu "Measure Chart Editor" a konstrukce je vytvořená v AccuMark PDS střihy. Vytvořená makra mohou být nahrána na přenosná media a používaná pro různé velikostní tabulky. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject CAD system en
dc.subject fitting stage en
dc.subject macro en
dc.subject skirt en
dc.subject jacket en
dc.subject CAD systémy cs
dc.subject konstrukce střihů cs
dc.subject makro cs
dc.subject sukně cs
dc.subject sako cs
dc.title Zpracujte způsob transformace fazón oděvních výrobků využitím modulu maker CAD systému firmy GERBER s možností rozšíření softwarové nabídky firmy cs
dc.title.alternative Process way transfomation of fit clothing products using the module maker CAD systém of Gerber with options extensit software offers company. en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2011-05-31
dc.date.committed 2011-05-12
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KOD cs
local.identifier.stag 21164
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 452142
dc.subject.verbis lady clothing en
dc.subject.verbis costume en
dc.subject.verbis dámské kostýmy cs
dc.subject.verbis dámské oděvy cs
dc.subject.verbis CAD/CAM systémy cs
dc.subject.verbis clothing production en
dc.subject.verbis CAD/CAM systems en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:03:27 cs
local.verbis.studijniprogram KOD Textil/Technologie a řízení oděvní výroby cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account