Pachatel majetkové trestné činnosti

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sochůrek, Jan
dc.contributor.author Ivanov, Ivo
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-04-01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10664
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 104 s. (157 968 znaků) cs
dc.description.abstract My thesis dealt with property crime offender analysis with the help of specialists and experts verified data resources. My thesis objective focused on influences and impetuses leading to the commiting property crime.My thesis consisted of two parts. The first, theoretical part, dealt with property crime terminology and clarified individual terms of this area. The second, practical part was engaged in family background analysis, carried out with the help of a special survey. The survey was filled by fifty prisoners - property crime offenders - who are currently serving jail sentence in Liberec stockade. Survey itself, aimed at property crime offenders age, their family and social background, a drug use and a level of achieved education. The survey contained items dealing with the obtaining data necessary for setting a family background criminal anamnesis and data concerning the ways they spent their leisure time during their adolescence. The survey and its following result analysis helped us significantly to prove the experts and specialists assumed theory and this fact might be considered to be a fundamental contribution to the property crime offender subject matter. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala problematikou osobnosti pachatele majetkové trestné činnosti a vycházela z odborné literatury v dané oblasti. Jejím cílem bylo popsat vlivy a skutečnosti, které mohly být příčinou kriminálního jednání pachatelů majetkové trestné činnosti. Práci tvořily dvě stěžejní části. Část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala základní pojmosloví z oblasti majetkové kriminality. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku distribuovaného mezi 50 odsouzených pachatelů majetkové kriminality, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody ve Vazební věznici v Liberci, jaké bylo rodinné prostředí, ve kterém vyrůstali, zda užívali psychotropní látky, jakého dosáhli nejvyššího vzdělání a jejich věk. Dotazník obsahoval i položky, které byly zaměřeny na získání údajů o rodinné kriminální anamnéze pachatelů a o způsobu, jakým respondenti trávili v období dospívání volný čas. Pomocí metod dotazníkového šetření a analýzy spisové dokumentace, se nám potvrdily stanovené předpoklady. Za významný přínos práce vzhledem k řešené problematice je možno považovat skutečnost, že námi zjištěné údaje, potvrzuje i odborná literatura. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject alcohol en
dc.subject drugs en
dc.subject economic crime en
dc.subject offender profile (profil pachatele je odborný termín) en
dc.subject property crime offender en
dc.subject socialization process en
dc.subject family background en
dc.subject property crime offender of gypsy origin en
dc.subject alkohol cs
dc.subject drogy cs
dc.subject hospodářská kriminalita cs
dc.subject osobnost pachatele majetkové kriminality cs
dc.subject pachatel majetkové kriminality romské národnosti cs
dc.subject proces socializace cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.title Pachatel majetkové trestné činnosti cs
dc.title.alternative Property Crime Offender en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2011-06-02
dc.date.committed 2011-04-29
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 19794
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 452274
dc.subject.verbis kriminalita cs
dc.subject.verbis pachatelé trestných činů cs
dc.subject.verbis majetkové trestné činy cs
dc.subject.verbis perpetrators of criminal acts en
dc.subject.verbis crimes en
dc.subject.verbis offences against property en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:43:48 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální práce/Penitenciární péče cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account