Návrh metodiky obrobení tvarově složité součásti v CAD/CAM systému EdgeCAM

Title Alternative:Methodology study of machining of complex shaped part in CAD/CAM software EdgeCAM
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis addresses the problem of production of komplex shapes components. With EdgeCAM system creates cutting path, strategy, including the generation of NC code. Production of components performed on the machine MAZAK INTEGREX 100-IV.
Tato bakalářská práce řeší problém výroby tvarově složité součásti. Pomocí systému EdgeCam vytváří obráběcí dráhy, strategie včetně generování NC kódu. Výroba součásti provedena na stroji MAZAK INTEGREX 100-IV.
Description
katedra: KVS; přílohy: CD; rozsah: 36
Subject(s)
edgecam, complex shaped part, mazak integrex 100-iv, edgecam, tvarově složitá součást, mazak integrex 100-iv
Citation
ISSN
ISBN
Collections