Vysokoškolské práce

DSpace Repository

Vysokoškolské práce

Recent Submissions

 • Blažek, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na výzkum kompozitních materiálů z odpadních surovin lýkových vláken, které jsou tvořené degradabilními složkami.Experimentální část bakalářské práce se následně věnuje výrobě kompozitní fólie ...
 • Tegginamath, Akshat
  Jednou z hlavních příčin chronických infekcí mohou být bakteriální infekce, které hnisjí velmi rychle, takže potřeba použití antibakteriálních materiálů má prvořadý význam. Vývojantimikrobiálních textilií v této době ...
 • Shah, Yash Chandrashekhar
  Smáčení elektrostaticky zvlákněných materiálů vodou hraje důležitou roli při jejich aplikaci v medicíně, a to jak při jejich testování tak při vlastním použití. Široce využívaný polymer - polykaprolaton, elektrostaticky ...
 • Sangave, Ulhas Balasaheb
  Světová populace roste rychleji. Vzhledem k tomu, že počet obyvatelstva stoupá, stále častěji se objevují choroby u lidí. Nejčastější z nich jsou kardiovaskulární onemocnění. Tato nemoc má většinou za následek smrt. Abychom ...
 • Neelakandan, Vikash
  Oblast nanovláken je v současném moderním světe nejvíce rostoucí a nejdůležitější odvětví textilních materiálů. Smáčení nanovláken je vlastnost, která dláždí cestu k jejich použití v různých aplikacích, zejména pak v ...
 • Islam, Md Nazrul
  Jak dokazuje rostoucí vědecký a průmyslový výzkum v posledních letech, membrányz nanovláken vytvořené technikou elektrostatického zvlákňování se zavázaly k novým aplikacímpro vývoj technologií. Membrány jsou velmi úspěšné ...
 • Myslivcová, Markéta
  Práce se zabývá problematikou testování švů u vysoce tažných materiálů s podílem elastomerových vláken. Konktrétně jde o materiály používané pro cyklistické kalhoty a na nich nejčastěji používané typy švů. Především se ...
 • Hasan, Md Tanzir
  Nothing is permanent and doesn't exist on earth without having a change. If we think about the history, we see there was an end of everything. Something new appears and replace the old one. Every problem is bound with a ...
 • Kořínková, Karolína
  Bakalářská práce se věnuje problematice podpůrných dresů určených na bench press. Práce v úvodní teoretické části vysvětluje jednotlivé pojmy z oblasti problematiky se zaměřením na vývoj dresů, jednotlivé typy, se kterými ...
 • Milatová, Marie
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit skleněný dekorativní objekt, který byl inspirován marockou architekturou a ornamentikou. Rešeršní část uvádí historii Maroka, marockou architekturu a ornamentiku. Skleněný objekt byl ...
 • Nastaeva, Tsagan
  Tato bakalářská práce se zabývá otevřením první továrny v Kalmycké republice.Teoretická část seznamuje čtenáře s charakteristikou ovčí vlny a s jejími vlastnostmi.Praktická část se zabývá marketingovým planém , jehož cílem ...
 • Eisele, Romana
  Práce se zabývá problematikou propagace textilního oděvního zboží pro nekonfekční velikosti. Jsou definované jednotlivé typy postav. Ženy nadměrných velikostí postrádají vizualizaci oblečení. Řešením je vytvoření fotonávodu, ...
 • Podlucká, Maria
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na propagaci a podporu prodeje značky Angel´s Design. V práci je nejprve zpracována teorie marketingu o propagaci a podpoře prodeje, také historie a současnost sportovního oblékání. Druhá ...
 • Bezová, Vanesa
  Bakalářská práce se zabývá ověřením hypotéz, že kalhotky s konopnými vlákny zpomalují rozmnožování kvasinek a přinášejí vyšší pocit komfortu. V první kapitole teoretické části jsou představeny základní informace o konopí, ...
 • Al-Azawi, Halim
  Cílem této bakalářské práce je studie chování laminovaných materiálů při testování hydrostatické odolnosti z lícní i rubní strany, porovnat tyto dvě hodnoty a vyvodit rozdíl mezi výslednými hodnotami. Hydrostatická odolnost ...
 • Németh, Jan
  Tato práce se zabývá čalouněním kostelních lavic. Cílem bylo vybrat vhodný potahový materiál a navrhnout lepší konstrukci čalounění s ohledem na náročnost odírání a další důležité faktory. Také bylo důležité zachovat celkový ...
 • Kočová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření osvětové brožury na téma konopí v pomalé módě a možnosti využití konopí v textilním odvětví. V teoretické části je kladen důraz na zpracování informací o konopí v textilním průmyslu, ...
 • Revajová, Kristýna
  Bakalářská práce je inspirovaná pověstmi a legendami, ve kterých se vyskytuje jev luminiscence. Práce, je v rešeršní části rozdělena do čtyř oddílů, které mají čtenáře seznámit s tématem a inspirací pro kolekci šperků. ...
 • Přibáňová, Daniela
  Práce je zaměřena na studii struktur s přírodními motivy. Rešerše se věnuje přírodním strukturám a jejich využití v oděvu a je inspirací pro následnou oděvní kolekci.Struktura je hned vedle konstrukčního řešení oděvu jedním ...
 • Petráčková, Johana
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou šperků inspirovaných lidskou kůží, jejími deformitami a schopnostmi. Toto téma jsem zvolila především z důvodu mých vlastních zkušeností, tedy častých problémů s kůží jako jsou spáleniny, ...

View more