Rok 2019

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Struktura a vlastnosti listových a žakárských tkanin
  (2019-11) Kolčavová Sirková, Brigita
  Struktura tkaniny jak listové, tak žakárské definuje kvalitu tkaniny a značně ovlivňuje nejen užitné, mechanické a povrchové vlastnosti, ale také vlastnosti estetické. Obecně je možné strukturu tkaniny vyjádřit na základě plošné a prostorové geometrie. Plošnou geometrii tvoří údaje hodnotící tkaninu z hlediska vnějšího uspořádaní jak vzoru, tak nití v jednotlivých soustavách. Plošnou geometrií je definovaná konstrukce tkaniny ve vztahu k vstupnímu materiálu, provázání nití a dostavě nití ve tkanině. Prostorovou geometrii tvoří údaje hodnotící tkaninu z hlediska vnitřního uspořádaní nití v jednotlivých soustavách. Cílem habilitační práce je rozbor a definice základních parametrů struktury listových a žakárských tkanin ve vztahu k plošné a prostorové geometrii tkaniny. Následně na základě strukturálních parametrů navrhnout modelovou představu listových a žakárských tkanin, která umožní predikovat vybrané vlastnosti tkanin v ustáleném stavu. Ty mohou být využity pro možné posouzení vhodnosti aplikace tkanin ještě před jejich vlastní výrobou. Cílem uvedených kapitol habilitační práce není sledování struktury listových a žakárských tkanin v rámci dynamických procesů spojených s tvorbou tkaniny na tkacím stroji. Plošná a prostorová geometrie tkanin je stěžejní pro modelování jak dynamických procesů spojených s tvorbou tkaniny, tak statických procesů spojených s definicí vlastností tkaniny v ustáleném stavu. Vliv struktury tkaniny (materiálu, provázání, dostavy) lze s dostatečnou přesností zachytit na základě zjednodušujících předpokladů navržených modelů tkaniny určených k hodnocení užitných, mechanických i povrchových vlastností. Modelová představa tkaniny vychází z předpokladu, že základní rozměry strukturálních prvků jsou již neměnné. Pro sledování závislostí mezi strukturou a výslednými vlastnostmi tkaniny je možné pracovat s teoretickými úvahami a modely, mnohdy doplněnými empirickými poznatky s vhodnou matematickou formulací. Dostatečně operativní model struktury tkaniny popisující morfologii tkaniny může být použit v numerických modelech (Metoda Konečných Prvků) pro simulaci a možné hodnocení chování tkanin při změnách sil a deformací v čase.
 • Item
  Multi-scale Smoothed Finite Element
  (2019) Henyš, Petr
  Simulations in material engineering must consider complex physical phenomena that have a non-linear character and interact with multiple time and space scales. In spite of the intensive development of computational technologies, spatial and temporal simulations penetrating signi cantly di erent scales, starting with the electron structure and visible at the end, can still be realized only very limited. This work is devoted to multi-scale homogenization starting from mathematical formulation and ends up with the construction of a model derived from real data. The rst part introduces a new implementation of periodic boundary conditions in the sense of the Nitsche's method and subsequently tested on complex material structures. The second part introduces the gradient smoothing technique and its use to improve the convergence properties of the nite element method and the accuracy of the estimation of the e ective material properties. The third part is devoted to the e ective reconstruction of brous textile structures from tomographic data including the estimation of morphological parameters.