Rok 2021

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Adaptation of speech recognition systems to selected real-world deployment conditions
  (2021-11-26) Červa, Petr
  Tato habilitační práce se zabývá problematikou adaptace systémů rozpoznávání řeči na vybrané reálné podmínky nasazení. Je koncipována jako sborník celkem dvanácti článků, které se touto problematikou zabývají. Jde o publikace, jejichž jsem hlavním autorem nebo spoluatorem, a které vznikly v rámci několika navazujících výzkumných projektů. Na řešení těchto projektů jsem se podílel jak v roli člena výzkumného týmu, tak i v roli řešitele nebo spoluřešitele. Publikace zařazené do tohoto sborníku lze rozdělit podle tématu do tří hlavních skupin. Jejich společným jmenovatelem je snaha přizpůsobit daný rozpoznávací systém novým podmínkám či konkrétnímu faktoru, který významným způsobem ovlivňuje jeho funkci či přesnost. První skupina článků se zabývá úlohou neřízené adaptace na mluvčího, kdy systém přizpůsobuje svoje parametry specifickým hlasovým charakteristikám dané mluvící osoby. Druhá část práce se pak věnuje problematice identifikace neřečových událostí na vstupu do systému a související úloze rozpoznávání řeči s hlukem (a zejména hudbou) na pozadí. Konečně třetí část práce se zabývá přístupy, které umožňují přepis audio signálu obsahujícího promluvy ve více než v jednom jazyce. Jde o metody adaptace existujícího rozpoznávacího systému na nový jazyk a metody identifikace jazyka z audio signálu. Obě zmíněné identifikační úlohy jsou přitom vyšetřovány zejména v náročném a méně probádaném režimu zpracování po jednotlivých rámcích vstupního signálu, který je jako jediný vhodný pro on-line nasazení, např. pro streamovaná data.
 • Item
  ONE-DIMENSIONAL NANOFIBERS: APPLICATION IN MEMBRANE TECHNOLOGY
  (2021-11-08) Yalcinkaya, Fatma
  This habilitation thesis is prepared based on the author's contributions to the nanofiber membranes in water treatment. First, the author tried to determine the main problems why the nanofibers cannot use in water domain applications in the market, then tried to suggest solutions, solve and clarify each problem. The thesis provides a comprehensive description of the issue based on the current state of knowledge. The structure of the thesis is as follows: Chapter 1 is a general introduction that shows the main problems why the nanofibers cannot take place in liquid filtration. In Chapter 2, electrospinning process and parameters for the forming of the nanofiber web are introduced. We discuss the needle-free electsopinning system developed by the Technical University of Liberec (TUL). Chapter 3 focuses on membrane technology and nanofibers in membrane technology. Chapter 4 is represented the work of the author in cooperation with several authors from different institutions and countries in the field of nanofiber web formation, membrane preparation, application, and comment on their contribution to the scientific community. Chapter 5 is the conclusion of the work. In the Appendix part, the author includes scientific publications together with co-authors from the same or different institutions.