Leden 2019

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
  • Item
    Smlouva na službu Similarity Check
    (2020-06-12) Technická univerzita v Liberci; Univerzitní knihovna TUL
    Smlouva na služby Similarity Check pro členy agentury CrossRef. Similarity Check je nástroj na kontrolu původnosti textů v anglickém jazyce, který je k dispozici pro členy agentury CrossRef Similarity Check je on-line nástroj na odhalování vědecké plagiace. Cílem tohoto systému je aktivní boj proti tomuto neetickému chování a podpora originálního výzkumu. Vztahuje se na dokumenty v angličtině, kterým bylo přiděleno DOI (jedinečný identifikátor digitálních dokumentů). Ke kontrole jednotlivých dokumentů lze zvolit plnotextovou databázi s 86 miliony offline i online tituly či prohledávání internetu vlastním vyhledávacím modulem, který prochází více než 20 miliard webových stránek. Systém umožňuje i vzájemné srovnání dvou obsahově podobných dokumentů (tedy potenciálních plagiátů).