Cena hejtmana Libereckého kraje

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Česká Lípa - strukturální plán
  Korbelová, Adéla; Klokočka Jiří, doc. Ing. arch. akad. arch : 62564
  Cílem diplomové práce je vytvořit ucelenou vizi pro rozvoj základních urbanistických struktur - tedy prostorových a funkčních - pro město Česká Lípa. De facto jde o strukturální plán budoucího vývoje města. Tato metodika se nedívá na město jako na soubor funkčních ploch (podobně jako územní plán), ale jako na systém prostorových struktur a jejich vzájemnou funkční interakci.
 • Item
  Sudetskou krajinou Horního Vítkova
  Říhová, Michaela; Hendrych Jan, doc. Ing. arch. akad. arch : 54703
  Diplomová práce provází sudetskou krajinou na území Horního Vítkova v severních Čechách. Sleduje fenomény této krajiny, která si nese dosud viditelné šrámy minulého století a rozvíjí místa na existující pašerácké stezce v česko-polském pohraničí.
 • Item
  Univerzitní bydlení v Berlíně
  Málková, Eliška
 • Item
  Nová vnitřně diferencovaná škola, Chýně
  Pchálek, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem školy v Chýni, která se stane nejen vzdělávacím, ale i komunitním centrem obce.
 • Item
  Zasypaný kostel Všech Svatých
  Kössler, Adam; Fránek Zdeněk, prof. Ing. arch.; Skolitel : 55317 Olehla Miroslav, prof. Ing. CSc.; Konzultant : 55449 Vít Tomáš, doc. Ing. Ph.D.; Konzultant2 : 65755 Hanuš Štěpán, Ing.
  Předmětem mojí diplomové práce je vytvoření cesty - spojení s místem, jež zmizelo v důsledku důlní činnosti. Toto spojení navrhuji v tělese Radovesické výsypky mezi jejím povrchem a kostelem Všech svatých, který jako jediná nestržená stavba již neexistující vesnice Radovesice byl vyplněn skrývkou a následně zasypán. V projektu se snažím rozvinout vizi vyhloubení, zafixování a následného zpřístupnění kostela. Práce si klade za cíl vytvořit místo dotyku s naší pamětí memento.