Rok 2013

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  K problematice ohybové tuhosti textilií
  Fridrichová, Ludmila
  Navržen byl a vyroben přístroj CLFT určený pro zkoušku ohybové tuhosti textilií metodou převislého vzorku. Zároveň byl pro tuto zkoušku vytvořen viskoelastický model sviskoelastickými vlastnostmi diskretizovanými do kloubů. Byl vytvořen další model určený pro výpočet ohybové tuhosti převislého kruhového vzorku. Byly navrženy a realizovány inovace přístroje TH-5 určeného pro měření ohybové síly. S použitím navrženého přístroje TH-7 byla analyzována anizotropie ohybové tuhosti tkaniny na kruhových vzorcích, byly hledány souvislosti mezi anizotropií ohybové síly tkaniny a její splývavostí a mačkavostí. Byla navržena nová metodika zkoumání dynamického koeficientu splývavosti. The device CLFT was designed for testing bending rigidity of textiles by the method of overhang sample. A ciscoelastic calculation model of bending rigidity was created, where viscoelastic properties were concentrated to joints. There was created another model for calculation of bending rigidity of the overhang half-circular sample. There were designed and carried out innovations of device TH-5 which is used for measuring bending rigidity. The anisotrophy of bending rigidity of fabrics on circular samples was analyzed. Relations between anisotrophy of bending rigidity and draping as well as creasing of fabrics were looked for. A new method for examining the dynamic coefficient of drape ability was designe.
 • Item
  Modeling of 2D and 3D woven fabric structure and properties
  Mishra, Rajesh
  Hlavním cílem práce je design, projekce a konstrukce 2D i 3D tkaných struktur a technické použití. Geometrický model textilie poskytuje určitý zjednodušený vzorec pro usnadnění výpočtů a specifické konstanty, které jsou důležité pro textilní inženýrství, problémy struktury a mechanických vlastností. Tyto tkaniny parametry jsou násrojem pro inovativní návrháře tkanin pro různé použití. Modelovací techniky jsou popsány pro struktury tkanin. The main focus of habilitation work is design and development of 2D as well as 3D woven structures for clothing and technical applications. The geometrical model of fabric provides some simplified formulae to facilitate calculations and specific constants which are of value for textile engineering, problems of structure and mechanical properties. These fabric parameters are tool for an fabric designer in creating fabrics for diverse applications. Modeling techniques are discussed for woven structures.