Rok 2012

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Poling of PZT ceramics
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Malysh, Tetyana
 • Item
  Polarizace piezoelektrické keramiky
  (Technická Univerzita v Liberci, 2012) Malysh, Tetyana; Erhart, Jiří
  Práce pojednává o studiu polarizačních podmínek a jejích vlivů na měkkou a tvrdou PZT keramiku pro vzorky různé geometrie. V rešeršní části jsou popsány polarizační dynamiky feroelektrických krystalů a keramik. Experimentální část práce je spojena se studiem polarizačních metod, které mají různé orientace aplikovaných elektrických polí. Změna elektromechanických vlastností PZT keramiky je analyzovaná v závislosti na druhu aplikovaných polarizačních metod. Elektrické limity použití byly změřeny rezonanční metodou pro D.C. a pulzně depolarizovanou keramiku. Měření hysterezních smyček sloužilo ke zjištění teplotní závislosti remanentní polarizace a koercitivního pole u PZT keramiky. Průběh polarizačního procesu v PZT keramice byl studován za pomoci snímání přepolarizačního proudu. Z naměřených dat a jejich následného vyhodnocení tak lze určit vliv teploty a elektrického pole na přepolarizační proud a koercitivní pole.