Cena hejtmana Libereckého kraje

Permanent URI for this collection

Cílem udělení Ceny hejtmana Libereckého kraje je ocenit vynikající výsledky ve vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti, kterých dosáhli absolventi Technické univerzity v Liberci při svém studiu na TUL a podpořit tak jejich osobní rozvoj

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Realizace programu pro optimalizace tvaru a velikosti vnitřních pánevních dlah z řezů CT
  (Technická Univerzita v Liberci, 2014) Huněk, Martin; Šrám, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem postupů a tvorbou konkrétní implementace vyhodnocování prostorových dispozic pánve. Jako zdroj původních dat je v této práci uvažován předem definovaný CT řez předem vyexportovaný z formátu DICOM do formátu JPEG. Prvním výstupem této práce má být křivka rozhraní kost-ostatní tkáň z dodaného řezu (v pánevní rovině) v místech pro přikládání vnitřní dlahy. Druhým pak nástroj na porovnání pravé a levé strany pánve pro účely pozdějšího statistického zpracování. Posledním výstupem této práce bude dokumentace k vytvořeným programům včetně všech zdrojových kódů. Dosažené výsledky budou průběžně kontrolovány a konzultovány s praxí na pracovišti vedoucího práce.
 • Item
  Realizace programu pro optimalizace tvaru a velikosti vnitřních pánevních dlah z řezů CT
  (Technická Univerzita v Liberci, 2014) Huněk, Martin; Šrám, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem postupů a tvorbou konkrétní implementace vyhodnocování prostorových dispozic pánve. Jako zdroj původních dat je v této práci uvažován předem definovaný CT řez předem vyexportovaný z formátu DICOM do formátu JPEG. Prvním výstupem této práce má být křivka rozhraní kost-ostatní tkáň z dodaného řezu (v pánevní rovině) v místech pro přikládání vnitřní dlahy. Druhým pak nástroj na porovnání pravé a levé strany pánve pro účely pozdějšího statistického zpracování. Posledním výstupem této práce bude dokumentace k vytvořeným programům včetně všech zdrojových kódů. Dosažené výsledky budou průběžně kontrolovány a konzultovány s praxí na pracovišti vedoucího práce.